Info uit het werkveld

Info uit het werkveld tekst

Hieronder vindt u een overzicht van bij ons aangemelde activiteiten, evenementen en andere initiatieven die uitgaan van onze leden, partners en andere initiatiefnemers en die voor u interessant en relevant kunnen zijn.

 

15/11/2024 - Efficiënter werken via PowerAutomate, Forms en Planner 18.07.2024
15/11/2024 - Grammaticale taaltherapie bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis 18.07.2024
14/11/2024 - Gehoorrevalidatie voor volwassenen: theoretische update en praktische tips 18.07.2024
14/11/2024 - ‘Toolkit Gedragsproblemen’ voor paramedici 18.07.2024
13/11/2024 - Een alternatieve manier van kloklezen voor kinderen met rekenproblemen 18.07.2024
12/11/2024 - Aan de slag met mindset - Groeidenken stimuleren bij kinderen met een leerstoornis 18.07.2024
08/11/2024 - Spontane Taalanalyses van Kindertaal - Het belang van spontane taalanalyses voor diagnostiek en behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis 18.07.2024
08/11/2024 - Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20 18.07.2024
08/11/2024 - Omgaan met verslaving bij NAH 18.07.2024
07/11/2024 - Een sleutelrol voor executieve functies bij kinderen en jongeren: effectieve hulpverlening en onderwijs 18.07.2024
06/11/2024 - Hoe kan je kinderen met rekenproblemen helpen om omtrek en oppervlakte echt te begrijpen: een visuele aanpak! 18.07.2024
05/11/2024 - Vormingstraject - Inclusieve kinderopvang 18.07.2024
05/11/2024 - Inclusieve kinderopvang - introductie 18.07.2024
05/11/2024 - Suïcidepreventie, een zaak van iedereen in de CAR 18.07.2024
31/10/2024 - Basisworkshop Leespraat Een doorgaande lijn naar lezen en praten 18.07.2024
30/10/2024 - CO-OP: een evidence-based interventie om cliënten te ondersteunen bij het (her)leren van dagelijkse activiteiten 18.07.2024
30/10/2024 -https://www.sig-net.be/nl/vormingen/professioneel-aanbod/detail/7360/woordenschatuitbreiding-bij-kinderen-met-een-taalontwikkelingsstoornis 18.07.2024
29/10/2024 -Creatief en actief aan de slag rond het welbevinden van kinderen, met bijzondere aandacht voor leer- en ontwikkelingsstoornissen 18.07.2024
29/10/2024 - Rondom Klanken - Woorden - Zinnen 18.07.2024
29/10/2024 - Autisme in het gezin: aanpak van veelvoorkomende probleemgedragingen en dynamieken 18.07.2024
28/10/2024 - De impact van zwakke executieve functies op het leervermogen via spel mediëren 18.07.2024
28/10/2024 - Werkdruk anders bekeken - Een multifactoriële benadering 18.07.2024
25/10/2024 - Opfrissingscursus EHBO 18.07.2024
25/10/2024 -Het topje van de rekenberg … Rekentaal en zoekstrategieën 18.07.2024
25/10/2024 - Versterken van executieve functies bij kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis 18.07.2024
25/10/2024 - EuREKA - Train de trainer Emotieregulatietraining 18.07.2024
22/10/2024 - AI-communicatietools voor hulpverleners 18.07.2024
22/10/2024 - Autisme en het voorspellende brein 18.07.2024
12/12/2024 Een stevige band door spreken - ONLINE 16.07.2024
10/12/2024 Hallo motivatie, waar ben je? 16.07.2024
10/12/2024 Op een professionele manier leren chatten met je doelgroep - ONLINE 16.07.2024
10/12/2024 - Joepie, het is maandag! 16.07.2024
6/12 en 13/12/2024 Basiscursus relaties en seksualiteit. Leer praten over seksuele gevoelens, relaties en weerbaarheid 16.07.2024
5/12/2024 Kindgericht en ervaringsgericht spel in de buitenschoolse kinderopvang 16.07.2024
05/12/2024 Verstandelijke beperking en psychiatrische stoornissen 16.07.2024
03/12/2024 Samen beslissen – of hoe interessant verschil tussen mensen wel kan zijn 16.07.2024
03/12/2024 - De cirkel van veiligheid (0-3 jaar) 16.07.2024
03/12/2024 ‘Aha, nu begrijp ik je.’ Een inleefdag rond helder spreken en luisteren met patiënten/cliënten. 16.07.2024
29/11/2024 Sociale media in je organisatie 16.07.2024
28/11/2024 Basisopleiding 'agressie in toom' 16.07.2024

Pagina's