19/01/22 - groeitraject procesbegeleider positieve heroriëntering

Printervriendelijke versiePDF version

Met deze vorming van 5 halve dagen verken en ontwikkel je je eigen groeithema’s binnen je werk als procesbegeleider op existentieel niveau. Je verkent je eigen individuele stuk om op een bewustere manier in je werk als procesbegeleider te staan. Hierdoor kan je op een meer authentieke manier in ontmoeting gaan met je organisatie, je collega’s, de mensen binnen je trajecten…

WANNEER & WAAR
19/01/’22 - 15/02/’22 - 15/03/’22 - 19/04/’22 en 17/05/’22 telkens van 9u30 tot 13u00 in:
Sint-Baafshuis
Biezekapelstraat 2
9000 Gent

PROGRAMMA
Tijdens ‘contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering’ werk je met de visie van positieve heroriëntering in de context van verontrustende (crisis/conflict-) situaties binnen de Jeugdzorg. Als procesbegeleider begeleid je een proces met de personen die geraakt zijn, in functie van een positieve beweging in de vastgelopen situatie. Je zet hierbij in op verbinding maken met jezelf om van daaruit de verbinding te kunnen herstellen met de ander. Je kijkt ook wat de eigen verantwoordelijkheid hiertoe is.

Omdat de houding van de procesbegeleider in dit proces een belangrijke rol speelt, gaan we er in dit traject dieper op in. We creëren een veilige plek waar je als procesbegeleider zelf een eigen groeitraject aangaat.
Kan je in verbinding staan en blijven met jezelf in de uitdagende situaties waarmee je te maken krijgt?
Kan je, niet vanuit angst maar vanuit vertrouwen, met de mensen in gesprek gaan?
We ondersteunen jou als procesbegeleider om met je eigen thema’s binnen het werk aan de slag te gaan.

Dit traject ondersteunt procesbegeleiders tot begeleiders die zich bewust zijn van hun eigenwaarde. Zo krijg je begeleiders die werken vanuit hun eigen kracht, wat de meest duurzame vorm van werken is. Begeleiders met een sterke rug en een zachte voorkant.

Tijdens deze opleiding groei je naar een antwoord op volgende vragen:
- Dag1: Welke rol speelt mijn ego in mijn interacties met mezelf en de ander? Vind ik erkenning in mezelf of heb ik hiervoor de andere nodig? Welke impact heeft dit op mijn begeleidingen?
- Dag 2: Wat zijn mijn overtuigingen? Op welke manier kleuren deze opvattingen over mezelf mijn blik en de realiteit over mezelf en de ander? Welke impact heeft dit op mijn begeleidingen?
- Dag 3: Wat is mijn eigenwaarde? Kan ik ontdekken wat mijn eigen specifieke drijfveer is en van hieruit stevig in mijn werk staan?
- Dag 4: Kan ik moedig zijn om te werken vanuit mijn eigenwaarde? Hoe ontwikkel ik moed? Wat is de rol van vertrouwen hierin? En de rol van mildheid? Welke impact heeft dit op mijn begeleidingen?
- Dag 5: Hoe maak ik de vertaalslag naar mijn werk? Kan ik het geleerde duurzaam maken? Wat installeer ik hiervoor?

WERKVORMEN EN METHODIEK
• We werken in groepjes van ongeveer 6-8 mensen. Je krijgt een veilige, uitdagende context waarin je mild-kritisch reflecteert over je eigen functioneren als procesbegeleider.
• Concrete praktijkervaringen van elke deelnemer zijn het vertrekpunt. We linken de praktijksituaties aan het proces van persoonlijke ontwikkeling
• We staan telkens stil bij het gelopen proces en geven insteken om het proces weer verdere richting te geven. We werken met opdrachten tussen de verschillende opleidingsmomenten. Deze ondersteunen het proces.

VOOR WIE
Iedereen uit de sector 319.01 die de vijfdaagse basisopleiding Positieve Heroriëntering heeft gevolgd, die werkt in verontrustende crisis- of conflictsituaties en die zijn deskundigheid in Positieve Heroriëntering wil vergroten.

OVER DE LESGEVER
De trainers zijn collega’s van Ligand (VZW Oranjehuis). Ligand is pionier in Vlaanderen in het trainen en ondersteunen van organisaties in het omgaan met conflicten, vanuit een positief heroriënterende en herstelgerichte visie. Daarbij staan we er op dicht bij onze eigen praktijk van de gezinnen te blijven. Dagdagelijks gaan we aan de slag binnen situaties van verontrusting, vanuit de visie van positieve heroriëntering.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.