16/11/2021 - Lezergame: aanpak voor kinderen die vastlopen in het aanvankelijk leesproces

Printervriendelijke versiePDF version

Inhoud
Vroege leesproblemen zorgen ervoor dat heel wat kinderen een moeilijke schoolloopbaan tegemoet gaan. Lezen zit namelijk overal verweven in ons onderwijssysteem en in het dagelijks leven. Belangrijk is dat deze kinderen de kans krijgen om op hún tempo het leesproces onder de knie te krijgen. Vaak voldoet de klassieke leesmethode niet aan hun behoeften omdat de tussenstappen te groot zijn of omdat er te weinig oefeningen voorzien zijn, waardoor ze nooit tot automatisatie komen.

Daarom werd ‘Lezergame’ ontwikkeld. Het is een aanvullende, gestructureerde leesmethode die ontwikkeld werd voor kinderen die vastlopen in het technisch leesproces. Het bestaat uit drie trajecten: letterniveau, éénlettergrepige woorden en meerlettergrepige woorden. Er werd voor elk traject een leesmap met leesblaadjes, een app, lettersteunen en een leesbox met boekjes ontwikkeld.

Tijdens deze studiedag vertrekken we vanuit het herkennen van leesproblemen: Welke signalen wijzen in de richting van een leesprobleem? Wat zijn de risicofactoren? Verder bespreken we de kenmerken van een goede leesmethode, die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek.

Om doelgericht met kinderen te kunnen werken, is het belangrijk om het leesniveau van het kind juist in te schatten. Dit is niet altijd evident maar a.d.h.v. video’s en een analysetool wordt dit concreet ingeoefend. We willen de methode Lezergame hieraan koppelen en verder uitleggen.

Tot slot is het belangrijk dat we inzetten op preventief werken, om heel wat frustraties te voorkomen. Daarom focussen we op wat er in de kleuterklas kan gebeuren om risicokleuters toch een goede start te geven.

Door wie?
Martine Ceyssens
UCLL / privépraktijk
Logopedist

Martine begeleidt al jaren kinderen en jongeren met leerproblemen in haar privépraktijk. Als lector aan de UCLL (opleiding banaba Buitengewoon Onderwijs) doet ze onderzoek naar o.a. preventie van leesproblemen. Zij is auteur van o.a. ‘Mijn kind heeft dyslexie’ (Lannoo), ‘Mijn kind heeft dyscalculie’ (Lannoo) en recent van het programma ‘Lezergame’ (Abimo).

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.