14/10/2022 - De motorische ontwikkeling ondersteunen bij kinderen en jongeren met DCD

Printervriendelijke versiePDF version

Meer info via: https://www.sig-net.be/nl/vormingen/professioneel-aanbod/detail/6701/de-...

Inhoud
Voor kinderen is een actieve leefstijl en bewegen van groot belang in het kader van participatie. Kinderen en jongeren met DCD hebben andere motorische leerstijlen dan typisch ontwikkelende kinderen door hun beperkingen in motorische vaardigheid en hun beperkingen in cognitie, zoals het werkgeheugen. Voor hen is bijvoorbeeld impliciet motorisch leren en leren via motorische inbeelding en actieobservatie een beter alternatief. Door de inzet van deze methoden kunnen we hen aanmoedigen om op een voor hen passende manier mee te doen aan bewegingsactiviteiten. Tijdens deze studiedag zullen de meest recente wetenschappelijke inzichten worden belicht en zal worden ingegaan op de betekenis en het gebruik ervan in de praktijk.

De werkvorm is hoofdzakelijk theoretisch, waarbij tijdens de presentaties ook korte video’s vertoond worden. Na de middag wordt ook een praktische toepassing besproken waarbij inbreng van de deelnemers verwacht wordt.

Populatie: kinderen en jongeren met een (vermoeden van) DCD in de leeftijd van 6-18 jaar. De motorische ontwikkeling en het motorisch leren bij deze groep vormt de kern van de activiteit.

Door wie?
Prof. dr. Bert Steenbergen
Hoogleraar met de leeropdracht Perception and Action Problems bij het Behavioral Science Institute en bij het onderwijsinsitituut Orthopedagogische wetenschappen en onderwijswetenschappen. Vice-decaan onderzoek van de Faculteit Sociale Wetenschappen en als Professorial fellow verbonden aan de Australian Catholic University, Melbourne.

Voor wie?
Therapeuten die werken met kinderen en jongeren met DCD: kinesitherapeuten, ergotherapeuten, zorgcoördinatoren, leerkrachten buitengewoon onderwijs.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.