14/03/2022 - Het zeer lage IQ: een meet- en werkwijze - Intelligentiemeting bij personen met een verstandelijke beperking

Printervriendelijke versiePDF version

Link:
https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6278/het-zeer-lage...

Inhoud
Bij het psychodiagnostisch onderzoek van intelligentie bots je in de praktijk bij personen met een (zeer) lage intelligentie of verstandelijke beperking op het bodemeffect van onze klassieke IQ-meting. Om in de IQ-zone lager dan 50-55 toch verder te kunnen differentiëren reiken we in deze workshop een specifieke psychometrische werkwijze aan die toepasbaar is bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Het verkregen cognitief profiel laat sterktes en zwaktes zien van waaruit je handelingsgericht advies kan geven aan de context.

De achtergrond en de werkwijze wordt eerst toegelicht. Vervolgens ga je zelf praktisch met casussen aan de slag.

De werkwijze is toepasbaar bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking (IQ lager dan 50-55).

Tijdens de workshop maken we gebruik van de volgende materialen:

Publicatie: Magez, W., De Jonghe, E. & Van Parijs, K. (2021). Het zeer lage IQ: een meet- en werkwijze. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum Thomas More.
Deze publicatie zit inbegrepen in de deelnameprijs.
Normtabellen van WPPSI-IV-NL en van WISC-V-NL
Wie als deelnemer over deze normtabellen beschikt, breng deze mee naar de vorming. Ook zonder materiaal kan je deelnemen.

Door wie?
Els De Jonghe
PVOC Vlaams-Brabant en BHG
Psycho-pedagogisch consulent en provinciaal begeleider inzake doelgroep leerlingen met specifieke noden en interne kwaliteitszorg

Katrijn Van Parijs
Thomas More Antwerpen
Lector en onderzoeker Toegepaste Psychologie, medewerker Psychodiagnostisch Centrum en CAP vzw

Voor wie?
Psychodiagnostici die vertrouwd zijn met het onderzoek naar verstandelijke beperking bij kinderen en volwassenen. Er wordt de nodige voorkennis over het CHC-model en intelligentiemeting verondersteld.

Over wie?
6 - 18+ jaar, personen met een verstandelijke beperking met een IQ lager dan de ondergrens van 50-55.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.