14/02/22 - 15/02/2022 - 16/02/2022 ICOBA-vorming - Hoe word ik moderator van een Herstelgericht Groepsoverleg (HERGO)

Printervriendelijke versiePDF version

Met deze meerdaagse vorming kan je op een herstelgerichte manier conflicten met een grote impact op je groep aanpakken en ontvang je een hergo-certificaat als je in een schriftelijk werk kan aantonen dat je een hergo in de praktijk hebt uitgevoerd.

WANNEER EN WAAR
Training: 14/02/2022 - 15/02/2022 - 16/02/2022 telkens van 9u30 tot 16u30
Terugkomdagen: 25/03/2022 en 27/05/2022 telkens van 9u30 tot 16u30
Intervisie: 9/09/2022 en 18/11/2022 telkens van 9u30 tot 12u30

Scoutshuis Hopper
Wilrijkstraat 45
2140 Antwerpen

PROGRAMMA
'Na een woordenwisseling krijgt de groepsbegeleider een mep van de jongere'
'Een jongere uit de groep schreeuwt moord en brand want zijn GSM is gestolen'
'Een vader beschadigt de brom?ets van zijn dochter na een heftige ruzie'

Voor jou herkenbare situaties?
Herstelgericht Groepsoverleg biedt hierbij een krachtige uitweg. Tijdens het Hergo maakt de moderator een cirkel met slachtoffer, dader, steun?guren en andere betrokkenen in de context. De moderator stuurt het proces en laat alle betrokkenen gedachten en gevoelens uitwisselen rond de gebeurtenis. De moderator bewaakt dat de cirkel tot afspraken komt om herstel mogelijk te maken en de opvolging ervan vast legt.

In deze opleiding krijg je een theoretisch en praktisch kader om herstelgericht te werken in jouw voorziening. Deze opleiding is op een ervaringsgerichte manier opgebouwd zodat je de kracht van de cirkel leert voelen en doorleven.

Het programma omvat 3 opleidingsdagen, 2 terugkomdagen en 2 intervisies van een halve dag.

Dag 1: Theoretisch kader en concretisering herstelgericht werken:
Historiek, inhoud en terminologie
Belang van herstelgericht werken
Inoefenen van het coördineren en modereren
Belang van gemeenschapsgevoel en verantwoordelijkheid van context
Praktijkvoorbeelden als concrete illustratie

Dag 2:
Organiseren van een herstelgesprek
Oefenen van een assessment en het oefenen van een tweegesprek

Dag 3:
Oefenen van een herstelcirkel met meerdere betrokkenen
Link naar de praktijk en uitleg van de huiswerkopdracht

Dag 4: Terugkomdag
Nadat je zelf al een aantal hergo’s georganiseerd hebt voorzien we een intervisiedag waarin uitwisseling en vraagstelling aan de trainer centraal staan

Dag 5: Terugkomdag
Intervisie over ervaringen
Implementatie in de eigen werkcontext

Na de opleiding spreken we met de groep 2 momenten af voor de intervisie.

Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof. Meer info op www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov

WERKVORMEN EN METHODIEK
Ervaringsgerichte mix van visie-input, reflectie, hersteltraining en oefeningen in het voeren van verschillende vormen van cirkels en gesprekken.

VOOR WIE
Elke medewerker die werkt binnen de 319.01 en die conflicten en zware situaties met zo veel mogelijk betrokkenen op een goede manier wil afhandelen en hiervoor het mandaat krijgt van de organisatie.
Omdat dit een intensieve opleiding is van 5 dagen vragen we je bij je inschrijving een schriftelijke motivatie.

OVER DE LESGEVER
Stijn Deprez is coördinator en trainer bij Ligand en Michael Michiels is trainer bij Ligand.
Ligand is pionier in het trainen en ondersteunen van mensen in het omgaan met conflicten binnen onderwijs en jeugdhulp. De kracht van onze visie en opleidingen is dat ze vanuit de praktijk tot stand kwamen en dat ze aanzetten tot innovatie en ontwikkeling in de jeugdhulp en onderwijs. Walk the talk vinden we belangrijk. In de dagelijkse praktijk en in de omgang met de deelnemers leven we onze visie voor. Onze aanpak is tegelijk open, liefdevol en energiek.
www.ligand.be

SCHRIJF JE KOSTELOOS IN VIA: https://www.icoba.be/opleidingen-open-aanbod/16645

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.