10/12/2021 - Terugkomdag PROMPT

Printervriendelijke versiePDF version

https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/5891/Terugkomdag-P...

Inhoud
Tijdens deze terugkomdag worden de Motor Speech Hierarchy en de 4 niveaus van PROMPT herhaald. Het invullen van de Speech Analysis Observation, het opstellen van een behandelplan en het opzetten van een sessie wordt geoefend aan de hand van een casus.

Er zal extra aandacht besteed worden aan het oefenen van de PROMPT-techniek. Dit is zeker interessant voor logopedisten die de basiscursus PROMPT online hebben gevolgd.

Door wie?
Sabine Verhemeldonck
Logopedist

Sabine is al meer dan 20 jaar werkzaam als logopedist in haar privépraktijk, met als specialisatie het behandelen van lees- en spellingsproblemen, oro-myofunctionele problemen en ernstige spraak- en taalproblemen. In 2016 werd ze de eerste ‘Certified PROMPT Therapist’ in Vlaanderen. Daarnaast is ze ‘PROMPT Instructor Assistant’ tijdens de PROMPT Basiscursus en organiseert zij terugkomdagen en studiedagen rond PROMPT.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.