10/10/2024 - NAH congres 2024

Printervriendelijke versiePDF version

https://www.sig-net.be/nah-congres

Inhoud
De Hersenletsel Liga en Sig zetten hun schouders onder het tweede NAH congres in Vlaanderen. Het congres presenteert de nieuwste wetenschappelijke en praktijkgerichte inzichten over NAH.

Wat staat er op het menu?

Naast enkele plenaire lezingen is er keuze uit een ruim aanbod parallelle lezingen over NAH-gerelateerde thema’s. Sprekers zijn universitaire onderzoekers en experten uit het NAH-werkveld, maar ook personen met NAH en mantelzorgers komen aan het woord. Hun getuigenissen zorgen voor peper en zout.

Verder is er een informatiemarkt, een posterbeurs, veel mogelijkheden tot netwerking en informele ontmoeting, en een stille ruimte voor wie zich even wil terugtrekken.

Posterbeurs
Het congrescomité roept op om posters in te dienen die aansluiten bij de thematiek van dit congres. Inzendingen kunnen gebaseerd zijn op zuiver wetenschappelijk onderzoek, maar kunnen ook algemener van aard zijn (bv. klinische praktijkervaringen of projecten). We willen graag alle disciplines aan bod laten komen.

Uit de inzendingen worden vier onderzoekers geselecteerd die een plaats krijgen in het congresprogramma. Zij krijgen 15 minuten de tijd om hun poster voor te stellen in de zaal.

Geïnteresseerd?
Dien je abstract of ontwerp van poster in (uiterlijk tot 30 juni 2024) (formaat 120x85cm, staand). Het congrescomité zal de ingediende voorstellen beoordelen en zo spoedig mogelijk feedback bezorgen. Het is de bedoeling dat indieners van een poster zich individueel inschrijven voor het congres (max. 2 personen per poster).

Hoe indienen?
Maak een abstract van ca. 250 woorden of dien een ontwerp van de poster in (120x85cm, staand).
Vermeld of je bereid bent om je poster mondeling toe te lichten (deel uitmakend van het congresprogramma).
Stuur dit alles naar vanessa.de.grauwe@sig-net.be
Als je voorstel weerhouden is, krijg je de nodige praktische richtlijnen voor de posterbeurs zelf.

Meer info?
Neem contact op met Sabine Willaert.

Voor wie?
We mikken op een veelzijdig publiek: professionele zorg- en hulpverleners, maar ook personen met NAH én hun familie. En verder iedereen die bij NAH betrokken is, ook de beleidsverantwoordelijken.

Praktisch
Deelnameprijs
Earlybird actie tot 30/06/24: 190 euro
Prijs vanaf 1/07/24: 220 euro
Opgelet: Er is een aparte inschrijvingspagina voor personen met NAH en hun mantelzorgers. Klik hier.

Onthaal
Vanaf 8.45 u kan je je deelnemersmap en badge ophalen in de inkomhal.

Inbegrepen
Documentatie en catering (pauzes en lunch).

Toegankelijkheid
Het hele gebouw is toegankelijk voor rolwagens.

Accreditering voor artsen wordt aangevraagd bij het paritair comité Psychiatrie

Accreditering wordt aangevraagd bij Pro-Q-Kiné

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.