10 juni & 30 sept - Trainen van sociale vaardigheden aan jongeren - Gent

Printervriendelijke versiePDF version

Op individuele basis en volgens het competentiemodel

Neen zeggen tegen je vrienden, een vakantiejob vinden, reageren op opmerkingen van leerkrachten, je mening zeggen, een goede eerste indruk maken, telefoneren, contact leggen met leeftijdsgenoten, omgaan met boosheid, …. Iedereen die werkzaam is in de jeugdzorg ziet dagelijks welke sociale vaardigheden jongeren sterker kunnen in worden en welke voordelen hen dit zou opleveren. Toch wordt hier zelden expliciet op ingezet.
Als begeleiders bieden we uiteraard hulp en ondersteuning waar we kunnen. Als we echter willen dat jongeren zich ook zelfstandig kunnen handhaven, is het nuttig om als begeleider op te treden als een ‘coach’. Dit betekent dat we inzetten op de ontwikkeling van de sociale vaardigheden en probleemoplossende capaciteiten van de jongeren zelf. Op die manier stellen we hen in staat om zelfstandig moeilijke situaties het hoofd te bieden of kansen te grijpen waar ze zich aandienen.
In de praktijk zien we ook dat veel jongeren de verwachtingen van begeleiders, alsook hun eigen voornemens, vaak maar moeizaam in daden kunnen omzetten. Ook hier biedt het inzetten op sociale vaardigheden een antwoord. Meer bepaald weten we dat jongeren gewenst gedrag enkel maar zullen stellen wanneer zij enerzijds de vaardigheden hiertoe voldoende beheersen en anderzijds voldoende gemotiveerd zijn voor dit gedrag. Deze samenhang tussen motivatie en vaardigheden maakt dan ook de kern uit van onze aanpak.

Deze opleiding brengt jou het methodisch kader en de specifieke begeleidershouding bij om van start te kunnen gaan met het geven van een sociale vaardigheidstraining.
Er wordt veel gewerkt in kleine groepjes zodat de methodieken optimaal kunnen ingeoefend worden.

De sociale vaardigheidstraining is gebaseerd op het competentiemodel. Deze is gericht op competentievergroting waarbij gebruik wordt gemaakt van empowerment. De nadruk ligt dus op een positieve en doelgerichte benadering. Jongeren worden aangesproken op hun mogelijkheden. Deze leren ze in verschillende situaties toe te passen

Binnen het sociale competentiemodel wordt getraind op vaardigheden (kunnen), op kennis (kennen) en op attitude (willen). Door de opbouw in de SOVA-training en het gebruik van motiverende technieken en methodieken kan hun motivatie intrinsiek worden. Ook het toepassen van getrainde vaardigheden en het ervaren dat ze er voordeel uit halen, kan motiverend werken.

MEER INFO: https://www.jo-in.be/vorming/trainen-van-sociale-vaardigheden-aan-jongeren

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.