08/06/2023 De peuterpuberteit: Hoe straffen en belonen?! - ONLINE

Printervriendelijke versiePDF version

Na deze vorming kan de deelnemer:
- De ontwikkelingsfasen onderscheiden
- Gedrag herkennen dat bij elke ontwikkelingsfase hoort
- Pedagogisch verantwoord handelen i.f.v. de ontwikkelingsfase en ontwikkelingsleeftijd
- Aanleren van gewenst gedrag
- Positief stimuleren i.f.v. de ontwikkelingsleeftijd
- Stimuleren en begrenzen
- Empoweren van het kind (verantwoordelijkheid geven en overnemen)

Programma:
Vanaf 18 maanden komen peuters in de koppigheidsfase of peuterpuberteit. De peuter ontdekt een kind dat zelf dingen kan bepalen en invloed kan hebben op de omgeving. Het zelfbesef groeit en het kind word alsmaar zelfstandiger. Maar het botst op lichamelijke en verstandelijke grenzen of grenzen gesteld door de ouders of begeleiders.

De vorming is opgebouwd rond volgende thema’s:
- Herhaling van de ontwikkelingsfasen: Wat mag je wel of niet verwachten op welke leeftijd?
- Inzichten in de kernconflicten van Erikson
- Gedrag leren inschatten en hierop gepast leren reageren
- Leren inschatten van gedrag a.d.h.v. casuïstiek
- Handelen afstemmen op basis van de nieuwe inzichten
- Positief leren stimuleren en begrenzen door oefeningen
- Leren van elkaar door inzichten te delen
- Inspelen op de krachten van een kind door empowerment

Doelgroep:
Kinderbegeleiders en leidinggevenden tewerkgesteld binnen PC331

Opleider:
DIVERS VZW

Locatie:
Online

Kostprijs:
Gratis

Meer info:
https://www.vivosocialprofit.org/opleidingen-open-aanbod/20145

Organisatie:
SF331 i.s.m. VIVO

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.