04/11/2021 - Basisworkshop Leespraat - Een doorgaande lijn naar lezen en praten

Printervriendelijke versiePDF version

Inhoud
Kinderen met het syndroom van Down hebben bijna allemaal belemmeringen op het gebied van de spraakontwikkeling. Het begrijpen loopt relatief sterk voor op het praten. De ontwikkeling van het praten wordt bemoeilijkt door problemen met het gehoor en met het auditief verwerken van informatie. Het visuele kanaal functioneert doorgaans veel beter.

Leespraat is primair een communicatieprogramma, waarbij praten en lezen zich gelijk op ontwikkelen. Het lezen ondersteunt en ontwikkelt het praten. Met een nadruk op de keuze van leeswoorden die uit de belangstellingswereld van het kind komen en functioneel zijn in de communicatie, kan vanaf het begin aan de uitspraak en het praten in zinnen gewerkt worden.

Kenmerkend voor Leespraat is de doorgaande lijn vanaf de peuterleeftijd door alle schooljaren heen. Leespraat betekent begrijpend en betekenisvol lezen vanaf het eerste leeswoord. Het visueel-analytische leesprogramma – het direct herkennen en onderscheiden van woorden, letters en woorddelen – vormt de basis voor het ontwikkelen van het denken, communiceren, en natuurlijk ook van het zelfstandig leren lezen. Leespraat biedt hierdoor een veilige weg naar lezen en praten voor kinderen die auditief zwak zijn en visueel sterk. Dit geldt voor veel kinderen met Downsyndroom, maar kan ook voorkomen bij andere kinderen met spraak-taalproblemen of ontwikkelingsachterstand.

Tijdens de workshop wordt een overzicht van de methode gegeven en worden de praktische stappen gedemonstreerd. Er worden videofragmenten getoond en materialen bekeken. De officiële methode ‘Leespraat’ is die dag ook (vrijblijvend) te koop voor 25,00 euro.

Leespraat, ontwikkeld en geschreven door Hedianne Bosch van Stichting Scope (zie www.stichtingscope.nl), is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring in het werken deze kinderen en studies van bestaande methodieken.

Door wie?
Heidi van Ginkel
Stichting Scope
Docent

Heidi geeft de trainingen ‘Rekenlijn’ en ‘Leespraat’.
Naast het geven van trainingen en advies werkt ze met deze methode individueel met tal van kinderen met downsyndroom.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.