04/11/2020 - Online studiedag - Hoor- spraak- en taalstimulatie volgens de principes van Auditory Verbal Therapy

Printervriendelijke versiePDF version

link : https://www.sig-net.be/nl/vorming/online-studiedag---hoor--spraak--en-ta...

Dankzij de neonatale gehoorscreening van Kind & Gezin, wordt het gehoorverlies bij de meeste kinderen heel jong ontdekt, kunnen hoorapparaten of cochleaire implantaten op jonge leeftijd aangepast worden en kunnen vervolgens de kinderen en hun ouders op jonge leeftijd begeleid worden.

Tal van onderzoeken hebben aangetoond dat de beste resultaten op het vlak van taal en begrijpend lezen behaald worden door kinderen waarbij de hoor- en spraak-taalontwikkeling gestimuleerd werd volgens de principes van Auditief Verbale Therapie (AVT). Tijdens deze studiedag staan we niet alleen stil bij de basisprincipes van AVT, maar gaan we ook dieper in op strategieën en technieken die in de begeleiding gebruikt kunnen worden om de hoor- en de spraak- en taalontwikkeling optimaal te stimuleren. Op taalvlak gaat het niet alleen over het uitbreiden van de woordenschat, maar vooral over de stimulatie van de zinsbouw, de vertelvaardigheden, Theory of Mind en de executieve functies. We maken hiervoor gebruik van video’s met tal van praktische voorbeelden.