04/03 en 29/04 Betekenisvolle interactie met kinderen - ONLINE

Printervriendelijke versiePDF version

INHOUD
Na deze vorming kan de deelnemer
- duidelijk definiëren wat er verstaan wordt onder betekenisvolle interacties met kinderen
- kritisch reflecteren over welke essentiële elementen nodig zijn om betekenisvolle interacties te bevorderen, zowel in hun eigen handelen als in de structurele randvoorwaarden en organisatie van de opvang
- in concrete situaties, zowel in spel als in zorgmomenten, nauwkeurig identificeren welke elementen wel of niet bijdragen aan warme en betekenisvolle interacties
- een kritische reflectie toepassen op je eigen gedrag en handelen als het gaat om interacties met kinderen
- concrete actiepunten formuleren voor jezelf en/of voor de werking om betekenisvolle interacties te versterken en te verbeteren.

PROGRAMMA
In deze vorming ontdek je hoe je op een liefdevolle manier met kinderen kunt omgaan, en het begint allemaal met jouw (lichaams)taal.

We gaan dieper in op het belang van betekenisvolle interacties met kinderen en bieden concrete handvatten voor hoe je dit kunt toepassen tijdens verzorgingsmomenten en spelsituaties. Je krijgt directe inspiratie en de kans om te delen en te oefenen. Samen analyseren we tal van situaties, zelfs met behulp van filmpjes, en behandelen we zowel verbale activiteiten als het begeleiden van spelimpulsen en het integreren van routine-activiteiten voor rijke interacties.

We leggen een kritische blik op je eigen handelen en op structurele aspecten in de dagelijkse praktijk, zoals de dagindeling en het gebruik van ruimte. Bovendien koppelen we deze vorming aan dimensies 3 en 4 van het zelfevaluatie-instrument MeMoQ: emotionele ondersteuning en educatieve ondersteuning.

Kortom: deze vorming biedt een diepgaande verkenning van de essentiële elementen in de interactie met kinderen, waardoor jouw interacties met hen nog betekenisvoller en liefdevoller worden.

DOELGROEP
Kinderbegeleiders groepsopvang 0-3 jaar tewerkgesteld binnen PC331

OPLEIDER
VCOK

LOCATIE
Online

KOSTPRIJS
gratis

MEER INFO
https://www.vivosocialprofit.org/opleidingen-open-aanbod/24823-0

ORGANISATIE
SF331 i.s.m. VIVO

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.