03/07/2024 - Assertiviteitstrainingen a.d.h.v. het PrOP-model

Printervriendelijke versiePDF version

https://www.sig-net.be/nl/vormingen/professioneel-aanbod/detail/7456/ass...

Inhoud
Kinderen groeien momenteel op in een wereld die steeds sneller lijkt te draaien, en waarbij het steeds belangrijker wordt om assertief te leren reageren. Dit is niet alleen belangrijk op school en bij vrienden, maar ook op sociale media. Assertief reageren vraagt een zelfzekere houding en is dan ook een van de belangrijkste maar moeilijkste sociale vaardigheden.

In deze workshop wordt geoefend met het PrOP-model, een behandelvorm voor kinderen en jongeren. Er wordt algemene toelichting gegeven bij de meest gebruikte sociale vaardigheidstrainingen en assertiviteitstrainingen voor kinderen en jongeren. Er wordt stilgestaan bij de werkzame principes, indicatiecriteria en de diverse werkvormen van de assertiviteitstrainingen op basis van het PrOP-model. Er is ook aandacht voor het werken met groepsdynamieken en het maken van observaties en interpretaties. Tenslotte komt aan bod hoe leeftijdgenoten, ouders, leerkrachten en sociale media hierin betrokken kunnen worden.

De workshop begint met een aantal theoretische uitgangspunten die belangrijk zijn, maar is vooral praktisch. Er komen casussen aan bod en er worden concrete technieken geoefend uit de trainingen.

Geadviseerde literatuur:

Kom maar op, ik ben top! Assertiviteitstraining voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Trainershandleiding en werkboek. (2015)
Haeck, N., Van De Weghe, J., Boonen, G., Van Nieuwerburgh, M. & Debruyne, S.
Amsterdam - Uitgeverij Boom.
en/of

No prob, ik kom voor mezelf op! Assertiviteitstraining voor kinderen van 12 tot 16 jaar. Trainershandleiding en werkboek. (2015)
Haeck, N., Van Nieuwerburgh, M., Boonen, G., Van De Weghe, J. & Debruyne, S.
Amsterdam - Uitgeverij Boom.

Door wie?

Julie Van De Weghe is 15 jaar werkzaam geweest (2008-2023) als GZ-Psycholoog in Nederland (Zeeland), waar ze werkte met kinderen, jongeren en ouders. Momenteel is ze in Belgiƫ werkzaam als psycholoog waarbij ze zich vooral richt op kortdurende behandelingen enerzijds en het geven van groepstrainingen anderzijds. Daarnaast werkt ze als intervisor, supervisor en docent voor de ELP-academie. Julie heeft veel praktijkervaring met het kortdurend behandelmodel bij kinderen en jongeren, geeft workshops over het PrOP-model bij diverse GGZ-instellingen in Belgiƫ en Nederland, en is co-auteur van de assertiviteitstrainingen op basis van het PrOP-model.

Voor wie?
De workshop kan gevolgd worden door hulpverleners in GGZ, revalidatiecentra, scholen, enz. die met kinderen en jongeren werken. Enige kennis van psychopathologie bij kinderen is aangewezen.

Over wie?
Kinderen en jongeren 9-16 jaar; enige taligheid en vermogen tot zelfreflectie is vereist.

Praktisch
Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.