Langer met goesting aan de slag op woe 4 februari 2015

Printervriendelijke versiePDF version

 

Iedereen is er van overtuigd dat oudere werknemers langer aan de slag moeten blijven, maar in de praktijk blijkt dit niet zo eenvoudig. “Werken aan werkgoesting blijkt een overkoepelende aanpak voor jong en oud te zijn. U verneemt er meer over op deze dag die we organiseren in samenwerking met Acerta, HRwijs, IDEWE en VOCA Training & Consult.

 

9u00

Onthaal

9u30

Inleiding door Frank Cuyt

9u45

Hilda Martens, Prof. aan de universiteit te Hasselt, 
Werken aan werkgoesting: een werkbaar spoor om meer mensen langer aan het werk te houden.

Volgens Hilda Martens komt een goed leeftijdsbewust personeelsbeleid eigenlijk neer op een goed personeelsbeleid tout court. Het gaat er dus om dat elk individu van elke leeftijd in samenspraak met zijn leidinggevende een zo werkbaar mogelijke job kan uitoefenen waarin hij/zij zich kan vinden en daardoor werkgoesting heeft.

11u

Pauze

11u30

Jan Verbanck, consultant bij VOCA Training & Consult,
Ook na 45 met goesting blijven werken.

De vinger aan de pols van de werkgevers: een doorlichting van hun werkgelegenheidsplannen. Copy paste, positieve discriminatie of leeftijdsbewust personeelsbeleid ?

12u30

Broodjeslunch

13u30

Workshopronde 1

14u30

Pauze

14u45

Workshopronde 2

U moet 2 keuzes en een reservekeuze maken.

U kan inschrijven t.e.m. 25 januari 2015.

Enkel geregistreerde en ingelogde personen kunnen inschrijven. Pas na het inloggen wordt de knop inschrijven linksboven zichtbaar.

Leden van het Vlaams Welzijnsverbond betalen 60 €. 

Niet leden betalen 120€. U ontvangt een factuur.

 

Meer informatie

top

2015-02-04 WS1 - Welfie-app

Lieve Vandersmissen (arbeidsgeneesheer IDEWE) en Liesbeth Daenen (Ergonoom IDEWE)

Je wil als onderneming dat al je medewerkers - ongeacht hun functie of leeftijd -  zo lang mogelijk productief en met goesting aan het werk blijven? Je wil op een kwaliteitsvolle manier voldoen aan de bepaling van CAO 104 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers? Groep IDEWE en zijn partners Acerta, VKW en Apps Only sloegen de handen in elkaar om een online tool te ontwikkelen die je hierbij kan helpen. De tool heet Wellfie - Your company's wellbeing in a snapshot en geeft je op snelle wijze een totaalbeeld van het welbevinden binnen je onderneming.

top

2015-02-04 WS2 - Talentmanagement: In gesprek met uw medewerkers

Roeland Broeckaert (VOCA Training & Consult)

Elke medewerker heeft een eigen HAND-leiding. Om zijn of haar loopbaan te plannen is het van belang het gesprek aan te gaan. Hiervoor ontwikkelden we een handige methodiek, die inspiratie geeft bij de voorbereiding van het gesprek én structuur in een gesprek biedt. Om coachend om te gaan deze thema's experimenteer je met de GROEI-methode, leer hoe waarom je gesprekstechnisch soms beter een OEN bent, en LSD gebruikt!

 

top

2015-02-04 WS3 - Gezond omgaan met zieke medewerkers

Marthe Verjans (Preventieadviseur psychosociale aspecten – Groep IDEWE)

Aandacht voor zieke medewerkers maakt integraal deel uit van een doordacht personeels- en welzijnsbeleid. Met een gedragen visie, afspraken hierover in het arbeidsreglement en een constructieve overlegcultuur in de organisatie geraak je al een heel eind. Tijdens deze workshop gaan we aan de hand van een checklist na aan welke actiepunten u concreet kan werken om een gericht aanwezigheidsbeleid te voeren.

top

2015-02-04 WS4 - Generatiebewust aan de slag met je team – generationmix

Tim Vanden Hende en Gwendoline Hotton (projectmedewerkers Generationmix.be, Arteveldehogeschool Gent)

Voor het eerst zijn er 4 verschillende generaties tegelijkertijd aan de slag op de werkvloer. Hoe ga je als leidinggevende om met deze diversiteit aan generaties? Hoe laat je generaties vlot met elkaar samenwerken? Hoe doorbreek je generate stereotypen? Generationmix helpt jou op weg.

top

2015-02-04 WS5 - Vreemdgaan… bekend en bemind?

Ellen Coppens (Projectmedewerker PopovGGZ, Project Vreemdgaan)

Vreemdgaan of wisselleren is een methodiek die de voorbije 2 jaren in Oost-Vlaanderen werd toegepast om de partners binnen de Oost-Vlaamse Integrale Jeugdhulp beter te leren kennen. Het Project Vreemdgaan beoogt een kennismaking met andere voorzieningen en/of sectoren d.m.v. een echte onderdompeling in elkaars werkveld. Het is een bottom-up manier om de samenwerking te bevorderen en expertise uit te wisselen zodat de kennis en draagkracht binnen elke voorziening verhoogt. Dit alles om de zorg voor de kinderen en jongeren te verbeteren. Stent Oost-Vlaanderen organiseerde het project met ondersteuning vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen.

In de workshop wordt de methodiek uit de doeken gedaan, de manier waarop het georganiseerd werd en geven we een aantal resultaten weer van de voorbije twee jaren.

top

2015-02-04 WS6 - Werkgoesting tot ... 67!

Roel Gerits en Gert Houben, vzw Jongerenwerking Pieter Simenon

Hoe samen zorgen en werken met plezier en kwalitijd? We worden uitgedaagd creatief te zijn in omgang met medewerkers en ons aan te passen aan veranderende eisen en verwachtingen. In deze workshop willen we nadenken over mogelijke scenario's voor een toekomstig personeelsbeleid in de zorgsector. Elementen zoals personeelsbeleidsvisie, functioneringsgesprekken, persoonlijke ontwikkelingsplannen, opleidingen, levenslang leren, loopbaanbegeleiding, mobiliteit, wisselleren, deeltijds werken, landingsbanen, thuiswerk en flexibilitijd zijn hierin sleutelbegrippen of dode letter?

top

2015-02-04 WS7 - Langer aan de slag, beslag van processen en contexten

Marc Thyssen, vzw Ter Loke

• Langer werken: last of lust?

• Motiveren en stimuleren: kneden tot werkbaar werk

• De organisatie en het subsidiemechanisme mee in de tobbe