Cursus nieuwe directies – editie 2022-2023

Printervriendelijke versiePDF version

Belangrijke opmerking: gewijzigde locatie voor DAG 2 - 25 november 2022!

Door de grote respons die we kregen op de cursus, waren we genoodzaakt om uit te wijken naar een andere locatie. We verwachten u daarom op 25 november in de KVS, Lakensestraat 146 te 1000 Brussel, op wandelafstand van het station Brussel-Noord.Zie ook: https://www.kvs.be/nl/pQ6rbCL/je-bezoek/bereikbaarheid.


Situering 

De welzijnssectoren ondergaan heel wat veranderingen. Niet alleen de regelgeving wijzigt continu, maar ook de personen die de organisaties besturen wisselen van tijd tot tijd. Aangezien we vaststellen dat er de laatste jaren heel wat nieuwe mensen in dienst zijn gekomen in leidinggevende functies, willen we hier op inspelen met een meerdaagse opleiding voor deze nieuwe directies vanaf het najaar van 2022. Gedurende 4 opleidingsdagen behandelen we een aantal grote topics die verband houden met de sector en de functie waarin u actief bent en wat het Vlaams Welzijnsverbond daarbij voor u kan betekenen.  
U vindt onderaan het programma van de opleiding. Gezien de beperkte duur van de opleiding ligt de focus op het geven van basisinformatie die voor elke leidinggevende relevant is. De thema’s worden voor het grootste deel behandeld door stafmedewerkers van het Verbond. De opleiding staat open voor leden uit alle sectoren van het Verbond. 

Doelgroep 

Met deze opleiding richten we ons op directies en verantwoordelijken die maximaal 3 jaar actief zijn in een leidinggevende functie bij aangesloten organisaties. 

Data en locatie 
De opleiding gaat door op volgende data: 

 • vrijdag 21 oktober 2022 - KVS, Lakensestraat 146 te 1000 Brussel
 • vrijdag 25 november 2022 - KVS, Lakensestraat 146 te 1000 Brussel
 • vrijdag 20 januari 2023 
 • vrijdag 3 maart 2023 

We starten telkens om 10u en eindigen om 16u. Op de middag voorzien we een broodjeslunch. Alle opleidingsdagen vinden plaatsen in Guimardstraat 1 te Brussel. (https://www.vlaamswelzijnsverbond.be/kennismaking/waar-vindt-u-ons) 

 

Programma 

Dag 1 – 21/10/2022 – Het Vlaams Welzijnsverbond, uw partner in welzijn, volksgezondheid en gezin 

 • Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, geeft een toelichting over de structuur en de werking van het Vlaamse beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
 • Hendrik Delaruelle, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond, sluit hier op aan met een voorstelling van de interne structuur van het Verbond en onze rol en positie binnen het beleidsdomein. 
 • We bespreken een aantal actuele dossiers. Het beleidsplan van het Verbond is hierbij het vertrekpunt. Wat zijn een aantal grote trends binnen welzijn en hoe spelen we daar vanuit het Verbond op in?
 • We hebben ook aandacht voor een aantal meer praktische zaken. Op welke manier communiceert het Verbond naar leden en externen? We zoomen in op de werking van onze website en hoe je snel de juiste informatie kan vinden.

Dag 2 – 25/11/2022 – Werkgeverschap 

 • U krijgt informatie over de rol van het Vlaams Welzijnsverbond als werkgeversorganisatie. U komt te weten hoe het Vlaams Welzijnsverbond een mandaat verkrijgt, hoe de werking van de paritaire comités en de sociale fondsen georganiseerd is en wat deze laatste u kunnen bieden. 
 • Wat is het onderscheid tussen sociaal overleg op interprofessioneel, sectoraal en lokaal niveau? Wat betekent het Verbond op elk niveau? 
 • Als leidinggevende komt u ook in aanraking met sociaal overleg binnen uw organisatie. Wat is de rol van de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk? En welke bevoegdheden heeft de syndicale afvaardiging? We reiken u hierbij ook een aantal bouwstenen aan voor positief sociaal klimaat op lokaal niveau en geven een aantal tips en tricks mee.

Dag 3 – 20/01/2023 – Sectoraal inzoomen 

 • We splitsen ons op in groepjes per sector en zoomen in op de huidige regelgeving in de sector en de werking van het bevoegde agentschap. We lichten daarbij ook onze interne werking per sector toe en hebben aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in de sector. 
 • We zoomen specifiek in op het aspect subsidiëring in de sector en wat het Verbond doet rond financieel beleid. 
 • We hebben ook aandacht voor bouwen met VIPA en de klimaatengagementen. 

Dag 4 – 03/03/2023 – Intersectoraal inzoomen 

 • Welzijnsgerichte ondernemingen worden meer dan ooit uitgedaagd om de wensen en verwachtingen van de cliënt te vervullen. Vanuit een aantal visieteksten en standpunten van het Verbond lichten we onze interne werking rond een aantal grote intersectorale thema’s toe. 
 • Welzijnsgericht ondernemen hanteren we als rode draad. Daarbij hebben we aandacht voor kwaliteit, medewerkersbeleid inclusief vrijwilligersbeleid, digitalisering, duurzaamheid en goed bestuur. We bekijken telkens de ontwikkelde visietekst(en), methodiek en/of kompas die we als basis gebruiken voor onze visieontwikkeling en ondersteuning van onze leden. 

Inschrijven 

Gelieve in te schrijven via de website vóór 30 september 2022. 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 200 euro voor de volledige opleiding van 4 dagen. U ontvangt na inschrijving van ons een bevestigingsmail en later ook een factuur. 

Vanwege organisatorische redenen is het aantal beschikbare plaatsen beperkt. Daarom vragen we om maximum met 2 personen per organisatie deel te nemen. 

Inlichtingen 

Voor meer informatie kan u terecht bij Steven De Looze (02/507.01.22).