Els Nijs (48) is vrijwilliger

Printervriendelijke versiePDF version

Els Nijs is vrijwilliger in de cliëntenparticipatieraad ACTIE van Sporen vzw. Dat is een organisatie die gezinnen in een complexe leefsituatie ondersteunt.

‘De naam ACTIE hebben we zelf gekozen. Die staat voor Advice, Creativity, Trust, Inspiration en Experience. Ik ben blij dat de T van Trust in het midden staat, want vertrouwen is alles. Als er geen vertrouwen heerst tussen alle betrokken partijen, kan je nooit een succesvolle begeleiding tot stand brengen.’

‘ACTIE is samengesteld uit jongvolwassenen, ouders en grootouders die allen een traject hebben afgelegd bij Sporen. Vanuit onze eigen ervaringen wijzen we op mogelijke knelpunten en formuleren we concrete adviezen en creatieve ideeën. Zo werken we momenteel aan een boekje over nazorg voor begeleiders. Na een traject in de jeugdhulp heb je recht op nazorg, maar voor veel cliënten eindigt die te abrupt. In ons boekje beschrijven we hoe het anders kan. Medewerkers die met vragen zitten, kunnen ook bij ons terecht. Zo hebben we onlangs nog samen met een stafmedewerker bekeken hoe we de tevredenheidsmeting efficiënter konden aanpakken. Of als de situatie met een cliënt dreigt vast te lopen, kunnen wij in gesprek gaan en zo helpen om het weer recht te trekken.’

‘We zijn nog maar een tweetal jaar bezig, maar toch hebben we al best veel impact. Ook al wijzen we soms op de zaken die minder optimaal verlopen, toch worden we als zeer positief ervaren. Je zou ons kunnen zien als een klankbord voor de organisatie. We willen ook vooral prikkelen, het tunnelzicht even openbreken. Sporen doet al zoveel vernieuwende projecten, maar er zijn nu eenmaal gevoeligheden die je enkel kan weten als je zelf in de situatie hebt gezeten. Door ons verhaal te doen en te vertellen hoe we het graag hadden gezien, kunnen we hulpverleners sensibiliseren.’

‘Dit is vrijwilligerswerk dat best veel inzet vraagt. Ons kerngroepje is klein, we zouden graag extra mensen aantrekken. Want omdat de meesten het naast een voltijdse job doen, dreigen projecten weleens stil te vallen. Ik haal er sowieso wel veel voldoening uit. In die zin dat ik hoop mijn werk voor ACTIE ooit ook professioneel te kunnen doen. Ik loop nu ook stage bij Sporen in het kader van GTB. Daardoor kan ik het werk van ACTIE al een beetje actiever binnen de organisatie voortzetten. Ook bij nieuwe projecten die ze zelf opstarten, kan ik nu meedenken. Ik merk dat ze mijn feedback vanuit ouderperspectief vaak als waardevol beschouwen, en dat doet deugd.’

Wil jij ook graag in de welzijnssector aan de slag? Klik dan hier voor de meest recente vacatures