ZORGBEGELEIDER (M/V) CLUSTER FENIKS

Printervriendelijke versiePDF version

Functie

Functie: 
ZORGBEGELEIDER (M/V) CLUSTER FENIKS
Functieomschrijving: 

Samen met de collega’s teamverantwoordelijke en zorgbegeleider en hoofdopvoeder maak je deel uit van het begeleidingsteam van de cluster Feniks. Je ondersteunt het cliëntsysteem en verfijnt samen met de opvoeders de werking binnen de leefgroepen. Het is je taak het orthopedagogische klimaat binnen het team inhoudelijk te ondersteunen en samen met de teamleden concreet gestalte te geven. Je ondersteunt de cliënten en het cliëntsysteem vanuit het sociaal-emotioneel denkkader en het contextueel denkkader. Daarenboven heb je aandacht voor de vele praktische administratieve taken.

Profiel

Vereist: 

PROFIEL

 • De werknemer engageert zich om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in zijn relatie t.a.v. de bewoners, hun context en t.a.v. de collega-medewerkers.
 • De kandidaat heeft een opleiding in een sociale richting of sociale wetenschappen (Master Orthopedagogie, Master Psychologie, Bachelor Maatschappelijk Werk, …)
 • Ervaring met de betrokken doelgroep is aan te raden
 • Kennis van het socio-emotioneel denkkader en de contextuele invalshoek
 • Ervaring in het omgaan met ouders en/of familie, wettelijke vertegenwoordigers en andere belangrijke derden strekt tot aanbeveling.
 • Het handelen kunnen afstemmen op de ondersteuningsvragen van de cliënt en zijn/haar omgeving
 • Een positieve attitude gekenmerkt door een groot aanpassing- en inlevingsvermogen, echtheid, soepelheid, dynamiek en hartelijkheid
 • Respect hebben voor de cliënt en zijn/haar ruimere context en de ervaringsdeskundigheid van ouders
 • Beschikken over zeer duidelijke communicatieve vaardigheden
 • Administratieve vaardigheden en organisatietalent
 • Leerbereidheid en sterke interesse m.b.t. de evoluties in de zorg
 • Kunnen reflecteren over eigen handelen
 • Collegialiteit en samenwerking met de teamverantwoordelijke en collega zorgbegeleider, de hoofdopvoeders en opvoeders en alle andere betrokkenen
 • Je volgt het cliëntgebeuren mee op via teamvergaderingen, huisbezoeken, overlegmomenten,…
 • Je wordt ingeschakeld in de permanentiewerking
 • We weten zin voor humor te waarderen.
Aanbod: 

Een contract van bepaalde duur tem 31/12/20

Tewerkstelling van 0,8 fte

Indiensttreding zo snel mogelijk

Verloning volgens barema VAPH op bachelorniveau

Doelgroep: Cluster Feniks heeft een aanbod voor kinderen, jongeren en gezinnen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen.

Solliciteren

Sollicitatieprocedure: 

INTERESSE?

Stuur je CV en motivatie via mail of schriftelijk naar mevr. Katrien Debreuck – Algemeen Directeur – uiterlijk tegen 2 juni.

Mailadres: vacatures@styrka.broedersvanliefde.be

Adres: O.C. Styrka t.a.v. mevr. Katrien Debreuck, E. De Deynestraat 1, 9000 Gent

Bijkomende informatie

MEER INFO

Wie meer informatie wenst over deze functie kan contact opnemen met mevr. Katja Goossens – Clusterverantwoordelijke a.i. Feniks.

(09/222 52 32)

@ katja.goossens@styrka.broedersvanliefde.be

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde vacature.