Voltijds inwonende begeleid(st)er gezinsbenaderende werking

Printervriendelijke versiePDF version

Functie

Functie: 
Voltijds inwonende begeleid(st)er gezinsbenaderende werking
Functieomschrijving: 

• is verantwoordelijk voor de familiale en tegelijk professionele opvang en begeleiding van
maximaal 4 kinderen en jongeren in het eigen gezin. Het betreft kinderen waarbij een
uithuisplaatsing noodzakelijk is en vermoedelijk van langere duur. De (eventuele) partner van de
inwonende begeleider staat als vrijwilliger in Jeugddorp ingeschreven, en engageert zich ten
aanzien van het project van de gezinsbenaderende werking.
• realiseert een individueel en toekomstgericht traject voor elk kind, vertrekkende vanuit de
krachten en mogelijkheden die aanwezig zijn en gericht op integratie in de maatschappij.
• staat dicht bij de context van de opgenomen kinderen. Hij/zij engageert zich samen met de
projectcoördinator voor het aanbieden van een persoonlijk hulpverleningstraject van ouders of
andere contextfiguren.
• werkt zeer nauw samen met de verschillende teamleden: een deeltijdse integrale begeleider,
een deeltijdse hulp in het huishouden en de projectcoördinator die de hulpverlening in zijn
geheel mee opvolgt en pedagogische ondersteuning biedt.
• maakt deel uit van Jeugddorp als geheel en werkt samen rond organisatiedoelen met de
collega’s van verschillende afdelingen in Jeugddorp.
• woont in de eigen woning of in een woning die ter beschikking wordt gesteld door Jeugddorp.
• krijgt financiële tussenkomst voor de kosten van een eventuele eigen woning en alle kosten met
betrekking tot de opgenomen kinderen.

Profiel

Vereist: 

• Je hebt een diploma (Bachelor) in een menswetenschappelijke of sociale richting,
• Je hebt een stabiele gezinssituatie en een duidelijke visie over opvoeding die past binnen de visie, missie en waarden van de voorziening,
• Je hebt een grote openheid om toe te laten dat collega’s betrokken zijn in je privéleven, het is een bewuste keuze dat je professioneel en privéleven door elkaar lopen,
• Je bent bereid om je te engageren voor een langere termijn om continuïteit te kunnen bieden in de hulpverlening van de kinderen en hun context,
• Je hebt respect voor de context van de kinderen en bent bereid om de zorg en het opvoeden van de kinderen met hen te delen voor zover dat haalbaar is,
• Je hebt respect voor mensen met een verschillende levensbeschouwelijke visie en kan omgaan met diversiteit,
• Als opvoeder ligt het in je aard om consequent en standvastig te handelen,
• Je hebt een sterk geloof in de krachten van mensen,
• Je hebt een open en duidelijke manier van communiceren met cliënten en collega’s,
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel,
• Je bent bereid om je eigen interne dialoog te bespreken in functie van het werk,
• Je bent iemand die bij tegenslagen of in zeer moeilijke omstandigheden kan blijven functioneren, je kan heftige emoties hanteren,
• Je vindt zelfzorg belangrijk, je kan aangeven wanneer je draagkracht onder druk staat en je laten bijstaan,

Aanbod: 

• Je komt terecht in een positieve, mensgerichte en dynamische organisatie;
• We bieden je werkondersteuning aan voor je persoonlijke groei en mogelijkheden tot het volgen van vorming en bijscholing;
• We ondersteunen je d.m.v. teamvergaderingen, casusoverleg, werkbegeleiding- en functioneringsgesprekken & (in)formele contacten met collega’s van de organisatie;

• Loon naar functie conform de barema’s van PC 319.01 en verworven anciënniteit.
• Maaltijdcheques & hospitalisatieverzekering.

Solliciteren

Sollicitatieprocedure: 

Lies Salu, projectcoördinator gezinsbenaderende werking
lies.salu@jeugddorp.be of 0490/42.60.85 V.Z.W. Jeugddorp, De Bergen 38, 2820 Bonheiden www.jeugddorp.be

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde vacature.