Trajectcoördinator

Printervriendelijke versiePDF version

Functie

Functie: 
Trajectcoördinator
Functieomschrijving: 

Bouw jij binnenkort mee aan ons toekomstverhaal voor kinderen, jongeren en gezinnen in de regio Limburg?  Huize Sint-Augustinus vzw verleent groeigerichte hulpverlening op maat aan kinderen, jongeren en hun context die in het samenleven moeilijkheden ervaren op meerdere levensdomeinen. We zien het als onze Bedoeling om jongeren, gezinnen en hun context hun eigen leven in handen te laten nemen in een positieve en veilige leefomgeving, die voor hen waardevol is. Ze voelen zich verbonden met elkaar en met de samenleving en nemen hierin hun verantwoordelijkheid op.   

Jouw functie

Als trajectcoördinator zorg je ervoor dat de teams die je opvolgt (leefgroep, dagcentrum, contextbegeleiding,   …) kwaliteitsvolle zorginhoudelijke begeleidingstrajecten realiseren voor jongeren, gezinnen en hun context.  Dit van aanmelding tot stopzetting en nazorg.  Je coördineert een 24-tal individuele trajecten en gaat hiervoor systematisch in overleg met alle betrokkenen: begeleiders, contextbegeleiders, jongeren, ouders, context en hun (hulpverlenings-)netwerk.

Het is jouw streefdoel om vanuit die regierol de hoogste zorgkwaliteit te realiseren.  Je bewaakt de kwaliteit van de individuele trajecten en coacht en ondersteunt onze contextbegeleiders en individuele begeleiders om dit elke dag opnieuw in de praktijk waar te maken.

Je bent een echte “verbinder” en werkt organisatiebreed.  Hiernaast sta je (samen met je collega-trajectcoördinatoren, de organisatieverantwoordelijken en de directeur Zorg) in voor het ontwikkelen, implementeren en borgen van zorginhoudelijke kaders die over de verschillende teams heen geïmplementeerd worden.   Dit kan via procesverbetering, het organiseren van vormingsmomenten, het aanreiken van methodische handvaten, enz.)

In HSA dragen we de zaken samen: je vormt een sterke tandem met de organisatieverantwoordelijke die de teams operationeel en procesgericht opvolgt.  Je rapporteert aan de directeur Zorg die jou ondersteunt in je jouw verantwoordelijkheden binnen deze nieuwe functie.

Profiel

Vereist: 
 • Je beschikt over een bachelor of masterdiploma in een menswetenschappelijke richting en je beschikt over ruime kennis en een persoonlijke visie over het opbouwen van begeleidingstrajecten van en met jongeren, hun gezin, de context en het bredere netwerk.  Heb je ook ervaring met het coördineren van trajecten in de (jeugd)zorg, dan beschouwen we dit als een waardevolle troef. 
 • Je werkt gestructureerd en bewaakt systematisch de voortgang en kwaliteit van de begeleidingstrajecten.
 • Jouw expertise, netwerk en sterke communicatieve vaardigheden maken van jou een ervaren gids voor onze begeleiders.  Je brengt via trajectbespreking alle betrokkenen samen, maakt wegen (opnieuw) zichtbaar en inspireert collega’s om begeleidingstrajecten systematisch en kwaliteitsvol aan te pakken.
 • Je bent sterk in procesmatig werken en aansturen, gelooft in co-creatie en houdt steeds het resultaat voor ogen.
 • Je deinst niet terug om interacties en (belemmerende) denkpatronen te benoemen. Je stimuleert mensen om gedragspatronen te doorbreken of te versterken.
 • Je bent een ‘verbinder' en kan bruggen slaan tussen mensen, binnen en buiten de organisatie.
 • Je gaat actief aan de slag met je eigen groeiproces, kent je grenzen en schakelt tijdig hulp in van derden.
 • ‘Verandering’ en ‘innovatie’ zijn voor jou geen beladen woorden, maar stimulansen tot groei en ontwikkeling.  Je staat open voor nieuwe input en bent bereid zelf veranderingen aan te brengen in jouw functie indien het proces dat vraagt.
 • Je beschikt over een blanco strafregister, een eigen wagen en een rijbewijs type B.
Aanbod: 
 • HSA is een dynamische en lerende organisatie in volle ontwikkeling.   Je vormt een ploeg met de andere trajectcoördinatoren & organisatieverantwoordelijken en neemt deel aan een 2-wekelijks zorgoverleg, regelmatig beleidsoverleg, … dit steeds in wisselwerking met de coördinerend directeur en/of de directeur zorg.   Bovendien kom je terecht in een waarden-gedreven organisatie.  Onze Bedoeling (missie), onze 4 sleutelprincipes en ons DNA zijn sprekende voorbeelden die we stap voor stap vertalen in de praktijk.  Je leest het goed: het is onze ambitie om samen te bouwen aan de beste hulp voor jongeren en gezinnen.
 • Een voltijds contract of 80% tewerkstelling van onbepaalde duur.
 • Je wordt verloond volgens het geldend barema binnen het PC 319.01. Anciënniteit kan in rekening gebracht worden volgens de normen van het Agentschap Opgroeien.
 • Onze HSA medewerkers zijn tewerkgesteld in Zutendaal, Bilzen, Lanaken, Tongeren & Maasmechelen. 

Solliciteren

Sollicitatieprocedure: 

Hebben we je interesse kunnen prikkelen? We kijken alvast uit naar jouw sollicitatie!  Bezorg ons via mail een CV en persoonlijke motivatiebrief:  jobs@vzwhsa.be.   Meer informatie over HSA kan je terugvinden op www.vzwhsa.be.

Bijkomende informatie

Voor bijkomende informatie over ons selectieproces kan je Raf Froidmont contacteren (beleidsondersteuner organisatie):  raf.froidmont@vzwhsa.be of 0485/508813. Voor inhoudelijke of andere vragen kan je telefonische contact opnemen met Elke Janssens (directeur zorg - 0490/440673) of Tom Beenaerts (coördinerend directeur - 0477/031881).  

Meer informatie over HSA kan je terugvinden op www.vzwhsa.be.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde vacature.