psycho-pedagogische coach/ kwaliteit

Printervriendelijke versiePDF version

Functie

Functie: 
psycho-pedagogische coach/ kwaliteit
Functieomschrijving: 

In nauw overleg met collega psycho-pedagogische coach/ kwaliteit - coördinatoren management en teamverantwoordelijken neem je coaching van teams binnen de begeleiding van kinderen/ gezinnen op.

Als lid van het ondersteunend team neem je een adviserende rol op naar coördinatoren management en directie. 

Samen met je collega volg je decreet rechtspositie minderjarige binnen de ganse vzw op en bouw je mee aan het kwaliteitsbeleid. 

Je neemt sporadisch weekend- en avondwerk op. 

Je neemt een actieve rol op binnen telefoonpermanentie. 

Profiel

Vereist: 

Wij zoeken een master in menswetenschappelijke richting - bij voorkeur orthopedagoog of psycholoog met:

- kennis van relevante denkpistes/ strekkingen - ontwikkelingen binnen hulpverlening

- kennis van ontwikkelingspsychologie - opvoedingsstrategieën en methodieken

- kennis van gesprekstechnieken

- kennis van decreet rechtspositie minderjarige

- kennis van wet op de privacy en beroepsgeheim

- kennis van gangbare office toepasiingen: outlook- word- excell- powerpoint- ...

- talenkennis: Nederlands actief - Frans en Engels passief - verdere talenkennis vormt een meerwaarde 

Wij verwachten dat de kandidaat:

- bereid is te werken binnen vast omschreven urenpakket

- bereid is te werken binnen de waarden en visie van de vzw

- zelfstandig kan werken en in teamverband

- blanco uittreksel strafregister (model 2) kan voorleggen 

 

Aanbod: 

 Full time betrekking binnen een vervangingscontract (zwangerschap).

Verloning volgens PC 319.01 - barema B1a.

Solliciteren

Sollicitatieprocedure: 

Motivatiebrief en CV via mail richten aan directie: danielle.vanechelpoel@dekleinevos.be 

De procedure bestaat uit 2 gesprekken. 

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde vacature.