Organisatieverantwoordelijke

Printervriendelijke versiePDF version

Functie

Functie: 
Organisatieverantwoordelijke
Functieomschrijving: 

Bouw jij binnenkort mee aan ons toekomstverhaal voor kinderen, jongeren en gezinnen in de regio Limburg?  Huize Sint-Augustinus vzw verleent groeigerichte hulpverlening op maat aan kinderen, jongeren en hun context die in het samenleven moeilijkheden ervaren op meerdere levensdomeinen. We zien het als onze Bedoeling om jongeren, gezinnen en hun context hun eigen leven in handen te laten nemen in een positieve en veilige leefomgeving, die voor hen waardevol is. Ze voelen zich verbonden met elkaar en met de samenleving en nemen hierin hun verantwoordelijkheid op.

Jouw functie:

Als organisatieverantwoordelijke zorg je ervoor dat alle medewerkers uit jouw teams zich verbonden en betrokken voelen met onze organisatie zodat ze samen verantwoordelijkheid opnemen voor de goede werking van de leefgroep, het dagcentrum, de contextbegeleiding, onze crisiswerking en onze andere hulpverleningsvormen. 

Je zorgt ervoor dat collega’s op een professionele manier samenwerken om onze missie, de Bedoeling van HSA, te realiseren.   Je stuurt het team aan en zorgt ervoor dat alle interne processen bijdragen aan een vlotte teamwerking met als doel het realiseren van kwaliteitsvolle begeleidingstrajecten voor jongeren, gezinnen, hun context en het bredere netwerk.

We vinden het belangrijk dat alle collega’s zich verbonden voelen met HSA en weten hoe ze bijdragen aan het realiseren van onze Bedoeling.  Samen me hen werk je het jaarlijks groeiplan van het team uit.  Hiernaast coach je alle collega’s individueel in de realisatie van hun persoonlijk groeiplan.   Je zorgt ervoor dat dit proces steeds in lijn ligt met de richting die we als organisatie uitgezet hebben.

Je zorgt dat alle interne processen vlot lopen en stuurt bij wanneer nodig.  In nauw overleg met de trajectcoördinatoren zorg je dat de pedagogische werking op een kwaliteitsvolle manier ingevuld wordt.  Je staat in voor het uitvoeren van het HR-beleid (aanwervingen, groeiplannen, bijsturingstrajecten, vorming, …), een goede verlof- en roosterplanning, duidelijke werkafspraken, het leiden van het teamoverleg, de infrastructuur enz.  Je wordt actief betrokken bij het uitbouwen van ons netwerk en het vormgeven van allerlei beleidsthema’s.

Tot slot sta je mee in voor de formele, informele samenwerkingsverbanden met andere organisaties in de brede jeugdhulp en de infrastructuur van jouw teams.

In HSA dragen we de zaken samen: je vormt een sterke tandem met de trajectcoördinator die de individuele begeleidingstrajecten van de jongeren en gezinnen/context opvolgt. Je wordt ondersteund door onze beleidsmedewerker organisatie en de collega’s van de ondersteunende diensten.  Je rapporteert aan de directeur zorg en de coördinerend directeur die jouw ondersteunt in je persoonlijke ontwikkeling en het vormgeven van deze nieuwe functie.

Profiel

Vereist: 
 • Je beschikt over een bachelor of masterdiploma in een menswetenschappelijke richting en je hebt kennis over het opbouwen van begeleidingstrajecten.  Relevante leidinggevende ervaring is een belangrijke troef.
 • Je hebt kennis en/of voeling met de jeugd- en gezinshulp.
 • We zijn volop in verandering.  Vanuit jouw rol als ‘leider’ kan je de richting aangeven, de koers bewaken en collega’s inspireren om samen op pad te gaan.   Je bent de brugfunctie tussen de medewerkers en directie.
 • Jouw leiderschapsstijl en sterke communicatieve vaardigheden maken van jou een gids: je weet wat er leeft en kan de noden goed inschatten. Werken aan zelfvertrouwen, zelfsturing in het team én in de individuele loopbaan is voor jou dan ook een evidentie.
 • Je gelooft dat medewerkers deze job kiezen vanuit een passie en gedrevenheid in de zorg. Wanneer collega’s moe of teleurgesteld zijn ga je graag samen met hen op zoek naar de essentie om hun passie opnieuw aan te wakkeren.
 • Je bent sterk in procesmatig werken en aansturen, gelooft in co-creatie en houdt steeds het resultaat voor ogen.
 • Je deinst niet terug om interacties en (belemmerende) denkpatronen te benoemen. Je stimuleert mensen om gedragspatronen te doorbreken of te versterken.
 • Je bent een ‘verbinder' en kan bruggen slaan tussen mensen, binnen en buiten de organisatie.
 • Je gaat actief aan de slag met je eigen groeiproces, kent je grenzen en schakelt tijdig hulp in van derden.
 • ‘Verandering’ en ‘innovatie’ zijn voor jou geen beladen woorden, maar stimulansen tot groei en ontwikkeling.  Je staat open voor nieuwe input en bent bereid zelf veranderingen aan te brengen in jouw functie indien het proces dat vraagt.
 • Je beschikt over een blanco strafregister, een eigen wagen en rijbewijs type B.
Aanbod: 
 • HSA is een dynamische en lerende organisatie in volle ontwikkeling.   Je vormt een ploeg met de andere trajectcoördinatoren & organisatieverantwoordelijken en neemt deel aan een 2-wekelijks zorgoverleg, regelmatig beleidsoverleg, … dit steeds in wisselwerking met de coördinerend directeur en/of de directeur zorg.   Bovendien kom je terecht in een waarden-gedreven organisatie.  Onze Bedoeling (missie), onze 4 sleutelprincipes en ons DNA zijn sprekende voorbeelden die we stap voor stap vertalen in de praktijk.  Je leest het goed: het is onze ambitie om samen te bouwen aan de beste hulp voor jongeren en gezinnen.
 •  Een 80% of voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Je wordt verloond volgens het geldend barema binnen het PC 319.01. Anciënniteit kan in rekening gebracht worden volgens de normen van het Agentschap Opgroeien.
 • Onze HSA medewerkers zijn tewerkgesteld in Zutendaal, Bilzen, Lanaken, Tongeren & Maasmechelen. 

Solliciteren

Sollicitatieprocedure: 

Hebben we je interesse kunnen prikkelen? We kijken alvast uit naar jouw sollicitatie!  Bezorg ons via mail een CV en persoonlijke motivatiebrief:  jobs@vzwhsa.be.   Meer informatie over HSA kan je terugvinden op www.vzwhsa.be.

Bijkomende informatie

Voor bijkomende informatie over ons selectieproces kan je Raf Froidmont contacteren (beleidsondersteuner organisatie):  raf.froidmont@vzwhsa.be of 0485/508813. Voor inhoudelijke of andere vragen kan je telefonische contact opnemen met Elke Janssens (directeur zorg - 0490/440673) of Tom Beenaerts (coördinerend directeur - 0477/031881).

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde vacature.