Gezinsondersteuner lokaal team Rivierenland

Printervriendelijke versiePDF version

Functie

Functie: 
Gezinsondersteuner lokaal team Rivierenland
Functieomschrijving: 

In het kort

Kind en Gezin, lokaal team Rivierenland wil op korte termijn 1 voltijdse betrekking medewerker, functie gezinsondersteuner, contractueel invullen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een wervingsprocedure in de rang C1 via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt, gecombineerd met horizontale mobiliteit.

Er wordt gelijktijdig een werfreserve aangelegd voor team Rivierenland en omliggende teams (zie kaarten in bijlage).

Jobinhoud

Als gezinsondersteuner zal je vanuit je eigen levenservaring verbindend werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen en andere dienstverleners binnen het ontwikkelde beleidskader van de preventieve gezinsondersteuning. Zo willen we kinderen in deze gezinnen zoveel mogelijk kansen geven en ouders ondersteunen bij de realisatie van hun gezinsproject.

Om dat te bereiken zijn we op zoek naar een gezinsondersteuner die aandacht heeft voor diversiteit en maatwerk. Samen met de verpleegkundige en met het gezin loop je een traject met als doel het gezin sterker te maken, zodat de kinderen betere kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Dit betekent:

 • dat je op weg gaat met gezinnen die leven in kansarmoede en/of sociale uitsluiting
 • dat je kan luisteren wat het gezin te vertellen heeft
 • dat je samen met het gezin op zoek gaat naar versterkende factoren zowel binnen hun eigen netwerk en/of binnen het hulpverleningslandschap
 • dat je kennis hebt van de sociale kaart
 • dat je methodieken en instrumenten geleerd hebt om met een gezin in gesprek te gaan dat je open staat voor de diversiteit van gezinnen met jonge kinderen
 • dat je het perspectief van deze gezinnen mee vertaalt binnen je team en naar externen toe

De gezinsondersteuner die we zoeken heeft zelf sociale uitsluiting gekend en ervaren omwille van een eigen armoedeverhaal en/of een migratieverhaal.

 

Profiel

Vereist: 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste sollicitatiedatum voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je beschikt over een diploma secundair onderwijs, bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting: Ervaringsdeskundige in de kansarmoede en sociale uitsluiting, intercultureel bemiddelaar of jeugd- en gehandicaptenzorg (niveau middelbaar onderwijs volbracht).
 • De gezinsondersteuner heeft zelf sociale uitsluiting gekend. De sociale uitsluiting moet in de sollicitatie aangetoond worden op basis van eigen armoedeverhaal of migratie. Voor deelname via horizontale mobiliteit:
 • Je werkt als contractueel personeelslid bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met de rang C1 of een hogere rang dan C1.
 • Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en vereiste inzake sociale uitsluiting.

Beschikken over een rijbewijs B en een eigen wagen is noodzakelijk.

Aanbod: 

Je wordt contractueel aangeworven als gezinsondersteuner met een contract onbepaalde duur in de graad van medewerker met de bijhorende salarisschaal C111, met een voltijds arbeidsregime of na bespreking met team 80%.

Via horizontale mobiliteit:

 • de kandidaat bevindt zich in de administratieve toestand van dienstactiviteit.
 • de kandidaat moet binnen de 3 maanden na de selectiebeslissing de functie opnemen.

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen. De vele voordelen van de Vlaamse overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be .

Voor het berekenen van het nettoloon kan de kandidaat surfen naar www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator 

Solliciteren

Sollicitatieprocedure: 

Je kan deelnemen aan de selectieprocedure door ten laatste op 14 april 2021 te solliciteren via de jobsite van Opgroeien.

Je gaat op de website van Opgroeien naar de rubriek ‘Werken voor Opgroeien en klikt op de selectieprocedure van je keuze.
Klik op de knop onderaan de vacaturepagina om te solliciterenVul je gegevens in of meld je aan en actualiseer je gegevensVoeg je diploma toe als bijlageVerstuur op het einde je sollicitatie door te klikken op ‘Solliciteren’.elke.david@opgroeien.be  - 0496 08 20 51
Voor bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden kan je contact nemen met Elke David, selectieverantwoordelijke.
Locatie: Kind en Gezin team Rivierenland, Palingstraat 48 - 2870 Puurs

 

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde vacature.