Begeleider jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis - besloten unit (GES+)

Printervriendelijke versiePDF version

Functie

Functie: 
Begeleider jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis - besloten unit (GES+)
Functieomschrijving: 

Het multifunctioneel centrum (MFC) Sint-Gregorius ligt in Gentbrugge en begeleidt kinderen en jongeren met een beperking. Op de groene terreinen van onze campus liggen ook 2 scholen voor buitengewoon onderwijs. Waar de scholen instaan voor aangepast onderwijs, biedt het MFC tijdens en na de schooluren begeleiding voor:

 • jongeren met een auditieve beperking;
 • kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische beperking;
 • kinderen en jongeren met een gedrags- en emotionele problematiek;
 • kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis.

In het MFC engageren zich elke dag 320 medewerkers waaronder begeleiders, therapeuten, logistieke en administratieve medewerkers.

Voor de begeleiding van de besloten structuurgroep bestaande uit 8 cliënten (tussen 13 en 21 jaar) met een ernstige gedrags- en emotionele stoornis (GES (+)) zijn we op zoek naar een begeleider.

Jouw functie

De begeleiding en behandeling van deze cliënten gebeurt binnen een volcontinu systeem (week en weekend, geen nachten). De opdracht is gericht op het dagdagelijks begeleiden van deze jongeren vanuit sterk geïndividualiseerde trajecten.  Omwille van hun ernstige gedrags- en emotionele stoornis vragen deze jongeren een veilige en duidelijke aanpak. Vertrekkende vanuit een vertrouwensrelatie tussen de jongere en begeleider is het steeds zoeken naar een evenwicht tussen het aanbieden van een gestructureerde en rustgevende leefomgeving enerzijds en een actieve, warme omgeving anderzijds.

In deze leefgroep is het van groot belang om regelmaat, structuur en discipline te kunnen hanteren. Als belangrijkste taken zal je jongeren begeleiden in hun dagelijkse bezigheden, een aangepast activiteitenprogramma uitwerken en instaan voor crisisinterventie.

Profiel

Vereist: 
 • Je hebt een diploma van opvoeder/begeleider of gelijkwaardig. Heb je pedagogische bekwaamheid verworven vanuit alternatieve diploma’s dan kom je ook in aanmerking.
 • Je hebt inzicht in de zorggroep GES(+). Je kan je snel inwerken in de dagelijkse werking van een leefgroep.
 • Kennis van LSCI en Teamtechnieken is een meerwaarde.
 • Je bent bereid het werkrooster aan te passen aan de noden en behoeften van de jongeren.
 • Je bent stressbestendig en weerbaar en kan omgaan met crisissituaties.
 • Je kan structuur en begrenzing aangeven en ziet dit als begeleidingsstrategie en niet als doel op zich.
 • Je blijft investeren in de relatie met jongeren met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen. Je beschikt over een groot inlevings-en doorzettingsvermogen.
 • Je hebt respect voor de cliënt en zijn/haar ruimere context.
 • Je hanteert een open dialooghouding en hebt een positieve en realistische ingesteldheid.
 • Je kan individueel werken en in teamverband waar je op een intensieve en eerlijke manier samenwerkt.
 • Je bent bereid om opleidingen te volgen.
 • Je hebt oog voor orde en netheid.
Aanbod: 
 • Het betreft een contract van 40/40 u per week voor onbepaalde duur met onmiddellijke ingang.
 • Je werkt in een omgeving die inzet op jouw talenten en kansen op ontplooiing. 
 • Je komt terecht in een deskundige en dynamische organisatie waar integriteit, samenwerking en verantwoordelijkheid centraal staan.
 • Je geniet van een aantrekkelijke vakantieregeling eigen aan de sector (PC 319).
 • Je verloning gebeurt volgens het barema van het VAPH, “begeleidend en verzorgend personeel klasse 1A”.
 • Je woon-werkverkeer (fiets, trein, auto) wordt vergoed.
 • Je krijgt iedere dag een gezonde maaltijd aangeboden aan een democratische prijs.

Solliciteren

Sollicitatieprocedure: 

Graag ontvangen we jouw sollicitatiebrief met uitgebreid CV tegen 31 mei 2020 ter attentie van Jelle Daelemans (coördinator besloten unit), via info@mfcgregorius.broedersvanliefde.be met specifieke referentie “ begeleider besloten unit”.

Na vergelijking van de sollicitatiebrieven worden de kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. De selectie gebeurt op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, handicap.

Voor bijkomende info rond deze vacature kan je terecht bij Jelle Daelemans via  jelle.daelemans@mfcgregorius.broedersvanliefde.be of 09/210 00 00.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde vacature.