Begeleider | De Aanzet - Crisishulp aan Huis | 100% | Zwangerschapsvervanging

Printervriendelijke versiePDF version

Functie

Functie: 
Begeleider | De Aanzet - Crisishulp aan Huis | 100% | Zwangerschapsvervanging
Functieomschrijving: 

De Aanzet bestaat uit de mobiele teams positieve heroriëntering, crisishulp aan huis, contextbegeleiding autonoom wonen en het residentiële team De Studio’s.

Het team Crisishulp aan Huis bestaat uit 5 begeleiders. De begeleiders werken in gezinnen in crisis met kinderen tussen 0 en 18 jaar. Het team crisishulpverlening hanteert twee werkvormen namelijk crisishulp aan huis en crisisbegeleiding.

Wat is Crisishulp aan huis?

Crisishulp aan huis is een hulpverleningsvorm aan gezinnen die in een crisissituatie verkeren en waarbij één of meerdere van hun kinderen uit huis dreigen geplaatst te worden. De crisis of de mogelijke uithuisplaatsing vormen het startpunt van de begeleiding. De veiligheid van de kinderen staat hierbij voorop. De hulp is kortdurend (vier weken), mobiel (aan huis) en intensief. Gedurende de vier weken begeleidingstijd is de begeleider aanwezig in het gezin op die momenten dat het voor het gezin het meest urgent is. Hiernaast is er een bereikbaarheidsregeling waardoor gezinnen hun begeleider op moeilijke momenten kunnen contacteren.

Een crisisbegeleiding hanteert dezelfde principes als een crisishulp aan huis begeleiding maar zal meer op maat werken van het gezin m.b.t. duur en intensiteit van de begeleiding.

Profiel

Vereist: 
 • Je hebt een diploma bachelor of master in een menswetenschappelijke richting.
 • Je werkt methodisch vanuit de methodiek Crisishulp aan Huis en vanuit de basishouding die wij vooropstellen in onze organisatie.
 • Je kunt zelfstandig werken en bent stressbestendig in het functioneren tijdens crisissituaties.
 • Je kunt je handelen in vraag stellen tijdens supervisiemomenten. 
 • Je gaat stipt en correct om met administratie. 
 • Je bent woonachtig in de regio Mechelen.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een eigen wagen.
 • Je bent bereid flexibel te werken en mee de telefonische permanentie te verzorgen via beurtrol (7/7 dagen, 24/24u).
Aanbod: 
 • Voltijds contract.
 • Start januari 2023, vermoedelijk tot einde 2023.
 • Barema B1C met overname van relevante anciënniteit.
 • Compensatie van onregelmatige uren (in uren als in een forfaitaire bijdrage)
 • Je krijgt een vergoeding voor woon-werkverkeer met de wagen of de fiets. Openbaar vervoer wordt terugbetaald: met de trein volledig, ander openbaar vervoer 75%. Blue-bike wordt volledig terugbetaald vanaf 5 km.
 • We zorgen voor een evenwicht werk-privé via een aantrekkelijke vakantieregeling met 2 extra feestdagen en 2 extralegale vakantiedagen, hospitalisatieverzekering, flexibele recuperatie van overuren, telewerk, …
 • Je krijgt de mogelijkheid tot bijscholing en vorming via een gemeenschappelijk en individueel ontwikkelingspad en coaching op maat.
 • Je maakt deel uit van een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle professionele hulpverlening en vernieuwing.
 • Je kan groeien in een werkomgeving met aandacht voor overleg en teamwerking.

Solliciteren

Sollicitatieprocedure: 

Stuur dan je CV en motivatie voor 28 november 2022 naar marlies.ennekens@emmaus.be.

Verdere vragen met betrekking tot de functie-inhoud kan je stellen aan Marlies Ennekens via mail of via 0471/23.78.35.

De selectiegesprekken zullen doorgaan vanaf 28 november 2022.

Meer informatie over onze organisatie vind je op www.jeugdzorgemmausmechelen.be.

Bijkomende informatie

Jeugdzorg Emmaüs Mechelen bundelt residentiële, ambulante en mobiele voorzieningen voor de bijzondere jeugdzorg in de regio Mechelen. Het maakt deel uit van de vzw Emmaüs, actief in de sector van de welzijns- en gezondheidszorg in de provincie Antwerpen.

We willen onze cliënten zo goed mogelijk weerspiegelen in onze personeelsgroep. Ons medewerkersbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. We selecteren medewerkers op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde vacature.