Tvw, jg. 30, nr. 275, april-mei 2006

Printervriendelijke versiePDF version

Themanummer:
THUISZORG EN LOKAAL BELEID

Edito: Lokale ver-mantel-ing van de zorg: wie staat voor wat? (Redactie)

De situatie van zorgbehoevende ouderen in Vlaanderen (Lieve VANDERLEYDEN)

De situatie van personen met een handicap in Vlaanderen (Erik SAMOY)

Lokaal Sociaal Beleidsplan. Achtergrond, doelgroepen en… de Genkse situatie (Jef GABRIELS)

Lokale besturen en hun partners in beleid. Ervaringen en ondersteuning vanuit het Strategisch Plan Kempen (Ilse VAN DYCK)

Eén zorgloket? Visie en ervaring vanuit het Oost-Vlaams Zorgplatform (Dirk STAELENS en Ann BAEYENS)

De Christelijke Mutualiteit: volwaardige partner in het lokaal sociaal beleid (Ignace LEUS)

Informatienoden van mantelzorgers, een exploratief beschrijvend onderzoek (Kim CRAEYNEST en Benedicte DE KOKER)

Geweld in de welzijnssector: uitzonderlijk en alledaags (Bert LEERS, Paul PHILIPS en Dirk SMITS)

Lezerskring
Kort genoteerd
Publicaties
Agenda

Downloads