Tvw, jg. 30, nr. 274, maart 2006

Printervriendelijke versiePDF version

Edito: Vrijwilligerswerk is nodig! - Redactie

Vrijwilligerswerk nieuwe kansen geven. Naar een bijsturing van het decreet betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de gezondheids- en welzijnssector – Ludo DE CORT

OPPZET - Orthopedagogische Pleegzorg en training – Kurt JANSSEN

Vlamingen met een handicap of langdurige gezondheidsproblemen: dichtbij of veraf? – Jan VERBELEN

Het globaal plan, een kentering voor de jeugdzorg? – Jan BOSMANS

Lezerskring
Ethiek en zingeving
Kort genoteerd
Publicaties
Agenda

Downloads