Tvw, jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005

Printervriendelijke versiePDF version

Themanummer: Diversiteit

Edito: Werken aan diversiteit. Sterktes zoeken in verschillen (Redactie) - 3

Diversiteitsplannen in Vlaanderen. Een beste praktijk? (Miet LAMBERTS) - 5

Het Vlaamse EAD-beleid. Een jonge boom, maar met stevige wortels (Michiel VAN DE VOORDE) - 13

Werken aan een organisatie met oog voor diversiteit. Met hulp van VIVO en steun door de overheid (Ninke BAUTMANS) – 19

Diversiteit in de social profit. Een visie vanuit het Minderhedenforum (Sophia HOORNAERT en Naima CHARKAOUI) – 21

Diversiteit: een oefening in verscheidenheid?! Een praktijkgetuigenis en –reflectie vanuit de gehandicaptenzorg (Richard TIMMERMAN) – 26

Een kleurrijk CKG in een kleurrijke samenleving… Ervaringen met diversiteit vanuit CKG Hulgenrode (Hilde DEFILLET) – 30

Werken aan diversiteit in een Centrum voor Integrale Gezinszorg (Evelyne DEPOORTER) – 33

Groeien in diversiteit. Over opleidingsperspectief en praktijkervaring bij allochtone personen in de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking (Geert VANNIEUWENHUYZE) – 37

Het belang om gewaardeerd te worden omwille van de eigen kwaliteiten en competenties. Interview met Hassan Amaghlaou, begeleider binnen het Jongerentehuis Pieter Simenon (Imane BOUZARMAT) – 40

De-dramatiseren, herkaderen en motiveren. Enkele methodische uitgangspunten van het Ondersteuningsteam Allochtonen Bijzondere Jeugdbijstand in de Provincie Antwerpen (Joy EEMAN) – 44

United Colours of Nursing biedt kleurrijke zorg. Hoger opgeleide allochtonen aan de slag als verpleegkundigen – 48

Een regenboog van kleuren. Bewust leren omgaan met verschillen in een kinderdagverblijf (Ann DE MOOR) - 51

Het integratie- en inburgeringsbeleid van migranten in Vlaanderen (Jef MOSTINCKX) – 52

Pleegzorg, een wereld van verschil? Kwaliteitsvolle opvang van niet-vergezelde buitenlandse minderjarigen in gezinnen (Jan BREYNE) – 64

Over rusthuisfacturen, onderhoudsplicht en zorgverzekering. Een lezersreactie – 72

Lezerskring
Ethiek en zingeving
Kort genoteerd
Publicaties
Agenda

Downloads