Tvw, jg. 29, nr. 268, juni 2005

Printervriendelijke versiePDF version

Edito: Anderhalf miljoen vrijwilligers... dat moet je (als samenleving) verdienen, elke dag! Eindelijk een basisstatuut voor de vrijwilliger - Redactie

Netwerkrelaties tussen zorgvoorzieningen: een geïntegreerde analyse van determinerende factoren, kosten en baten - Joost BRONSELAER

Succesfactoren en hinderpalen in de thuiszorg. De beleving van de mantelzorger - Kristien SCHEEPMANS, Roseline DEBAILLIE, Kristel DEVLIEGHER, Louis PAQUAY en Ludo GEYS

Het gezin als zorgmilieu: mantelzorg voor een partner, ouder of kind - Benedicte DE KOKER

Niet het hemd, maar het geld is nader dan de rok... Onderhoudsplicht bij opname in een rusthuis doorgelicht - Johan TRUYERS

Vermarkting van zorg met het PAB - Jef BREDA, David SCHOENMAEKERS, Caroline VAN LANDEGHEM en Martine VANDERVELDEN

Lezerskring
Kort genoteerd
Publicaties
Agenda

Downloads