Tvw, jg. 28, nr. 264, december 2004

Printervriendelijke versiePDF version

Edito: Gehoord, gezien, gesproken… Het taboe doorbroken (Redactie) - blz. 3

Ethisch advies nr. 2: Hoe omgaan met vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag - 5

De ontwikkeling van een zorgtraject bij een vermoeden van SGG in een organisatie voor kinderen en jongeren (Peter ADRIAENSSENS) - 17

Verantwoord handelen bij vermoeden van SGG in een voorziening: de justitiële benadering (Frank HUTSEBAUT) – 29

Zorg voor personen met een mentale handicap - 40

De andere kant van de seksualiteit. Een psychoanalytisch geïnspireerde kijk (Jan ROLIES) – 41

Vermoeden van SGG. Kanttekeningen in de marge van het advies (Jan ROLIES) – 51

Mensen met een handicap en 'menselijke' seksualiteit. (Geen) mensen zoals jij en ik? (Ivo ABRAMS) - 55

Vanuit een visie op seksualiteitsbeleving werken aan preventie- en reactiebeleid in de zorg voor jonge kinderen (Kristel BOVIJN) – 61

Adressen Vertrouwenscentra Kindermishandeling - 63

Vanuit een visie op seksualiteitsbeleving werken aan een preventie- en reactiebeleid in de zorg voor personen met een NAH (Els VAN SAENE) – 64

SGG door een medewerker. Arbeidsrechtelijke aspecten en verantwoordelijkheden van de werkgever (Veerle DEGRANDE en Carine VANDERBEKEN) – 69

Zorg voor jongeren in de (bijzonder) jeugdzorg - 73

Verankering van preventie en aanpak van SGG in het kwaliteitshandboek (Linda BEIRENS) – 74

Hulpverlenend handelen vanuit een zorgvisie - 80

"Alle journalisten, eruit. Nu!" Een docudrama over crisiscommunicatie in een (fictieve) welzijnsvoorziening (Edgard EECKMAN) - 81

Crisiscommunicatie bij SGG. Een praktijkverhaal (Magda DUPONT) - 87

Op weg naar een beleidskader voor omgaan met sgg binnen de hulpverlening. Enkele aanzetten vanuit het Daphne-project (Fons GEERTS) - 92

Een reactie vanuit het ouderperspectief - 100

Hoe omgaan met SGG. Verwachtingen t.a.v. voorzieningen, overheid en samenleving (Uit de slottoespraak van Peter ADRIAENSSENS) - 101

Een beknopte bibliografie - 108
Kort genoteerd – 109
Agenda - 114

Downloads