Tvw, jg. 28, nr. 261, juli 2004

Printervriendelijke versiePDF version

Edito: Ons advies: horen, zien en... spreken

Ingebouwd versus autonoom vrijwilligerswerk - Ludo DE CORT

Herstelgericht groepsoverleg in Vlaanderen. Resultaten van een actie-onderzoek - Inge VANFRAECHEM

Herstelgericht groepsoverleg in de praktijk - Wendy VAN PUT

De opvang van ouder wordende mensen met een verstandelijke handicap binnen de eigen leefgroep: een bewuste keuze of niet? - Marc SERCU

Agressie in de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse gemeenschap - Rik DE JAEGHER

Lezerskring
Kort genoteerd
Publicaties
Agenda

Downloads