Tvw, jg. 28, nr. 259, april-mei 2004

Printervriendelijke versiePDF version

Edito: Ook thuiszorg zal ons zorgen blijven baren... - Redactie

De zorg thuis voor zware zieken: dé maatschappelijke uitdaging voor 2020 - Ignace LEUS

Rijmt de betaling van mantelzorg met de Vlaamse familiale cultuur? - Thérèse JACOBS, Edith LODEWIJCKX, Kim CRAEYNEST, Benedicte DE KOKER en Annelies VANBRABANT

Ondersteuning van de thuiszorg: de uitdaging - Jef PACOLET

Mantelzorg: vrije keuze of onontkoombare plicht? - Ludo DE CORT

Thuisoppas voor zorgbehoevenden: betekenisvol én haalbaar? - Marleen VANHEES

Hulpmiddelen in de thuiszorg - Roland POUILLIE

Vrijwilligers: wevers van een noodzakelijk sociaal weefsel - Johan TOURNE

Zorgcoördinatie en zorgbemiddeling: hoe op elkaar afstemmen? - Daniëlle COLSOUL

Kort genoteerd

Publicaties

Agenda

Downloads