Tussen hulpverlening en recht

Printervriendelijke versiePDF version

Jongerenrechten in de bijzondere jeugdbijstand

 

De gespannen verhouding tussen hulpverlening en recht komt dagelijks tot uiting in de praktijk van de bijzondere jeugdbijstand: het recht legitimeert nu eenmaal de hulpverlening aan jongeren in problematische opvoedingssituaties. Maar als er dan al een recht op hulpverlening bestaat voor jongeren, hoe is het dan gesteld met de rechten tijdens het hulpverleningsproces? Draagt een dergelijke rechtspositie wel bij tot een betere hulpverlening? Hoe zien de rechten van jongeren er momenteel uit wanneer ze met bijzondere jeugdbijstand te maken hebben? Hebben hulpverleners, opvoeders en rechters wel aandacht voor jongerenrechten? Het MINORIUS-project van het Verbond van Voorzieningen voor Jeugd- en Gehandicaptenzorg (VVJG) ontwikkelde instrumenten om op gefundeerde wijze de rechtspositie van jongeren in de jeugdbijstand te verbeteren.

 

Dit boek gaat dieper in op theorie en praktijk van de rechtsbescherming van jongeren in de hulpverlening. Volgende thema’s komen aan bod: de betekenis van kinderrechten voor de bijzondere jeugdbijstand, een grondige juridische analyse van de rechtsbescherming van minderjarigen in residentiële voorzieningen, de relatie tussen hulpverlening en recht vanuit ethisch perspectief, de toepassing van het hoorrecht van kinderen door rechters, de installatie van de JO-lijn als communicatielijn in de bijzondere jeugdbijstand. Actuele Nederlandse initiatieven in verband met de rechtspositie van jongeren in instellingen worden geschetst. Dit boek bevat eveneens het integrale Protocol Jongerenrechten in de Jeugdbijstand, het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de decreten houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het Kindeffectrapport.

 

Auteur(s):

J. Bosmans en R. Roose (red.)

Titel:

Tussen hulpverlening en recht

Jongerenrechten in de bijzondere jeugdbijstand

Uitgever:

Verbond van Voorzieningen voor Jeugd- en Gehandicaptenzorg

Jaartal:

1997

Aantal Blz.:

172

ISBN

90-5350-655-1

Kostprijs

17,23  euro (13,64 euro voor leden van het Vlaams Welzijnsverbond)