Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 343, oktober-november 2014 - pdf beschikbaar

Printervriendelijke versiePDF version

Edito: Jobs, jobs, jobs, en nog eens jobs… voor iedereen? Als de welzijnssector nu eens het voortouw zou nemen… (Fons GEERTS)

Interculturaliseren en cultuursensitieve zorg als veranderingsproces binnen zorg- en welzijnsorganisaties (Steffie JALHAY en Saloua BERDAI)

Gezinsverpleging anno 2014: een gedifferentieerd(er) aanbod (Wilfried BOGAERTS)

Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jongeren in een leefgroep (Ingrid DELAMEILLIEURE)

Een goed draaiende vrijwilligerswerking: minimumuitrusting of droomscenario (Lieve COOREVITS)

Achttien jaar? Saluut en de kost! Meerderjarig en nood aan gepaste ondersteuning? Eerst nieuwe feiten plegen! (Pieter VANHAUWERE en Bert VAN DER AUWERA)

Lezerskring

Ethiek en zingeving

Kort genoteerd

Publicaties

Agenda

Downloads