Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 340, juni 2014 - pdf beschikbaar

Printervriendelijke versiePDF version

Edito: Kan de erkenning van klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog en de regeling voor psychotherapie het kaf van het koren scheiden en een einde maken aan kwakzalverij? (Fons GEERTS)

Impact van Dementia Care Mapping op de interacties tussen zorgverleners en bewoners met dementie (Bram VERMEULEN, Nele SPRUYTTE, Liza VAN EENOO, Ingrid DREESSEN, Melanie DEMAERSCHALK en Anja DECLERCQ)

Omgaan met kindermishandeling: het lukt alleen ‘samen’ met collega’s en met ouders. Kind en Gezin wil kansen bieden voor kinderen en hun ouders (Veerle VAN ASSCHE)

Opgroeien in veiligheid. Signs of Safety focust op de veiligheid en ontwikkeling van kinderen (Jan TIBO)

Stop ouderenmis(be)handeling nu! Wetenschappelijke inzichten aangaande vroegdetectie, preventie en interventies (Els MESSELIS)

In de kijker: “Een warme buurt laat niemand koud!” Community Building: bruggen bouwen en muurtjes slopen (Riet SEYNHAEVE en Joke ROELS)

Lezerskring

Ethiek en zingeving

Kort genoteerd

Publicaties

Agenda

Downloads