Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 338, maart-april 2014 - pdf beschikbaar

Printervriendelijke versiePDF version

Edito: De ‘gestuurde’ revival van de buurt. Het ei van Columbus of de nieuwe naïviteit? (Fons GEERTS)

De professionaliteit van de sociaal werker. Meervoudig verbinden in sociale complexiteit (Hans VAN EWIJK)

Verschillen in zorggedrag en zorgverwachtingen tussen migranten en Belgen (Lieve VANDERLEYDEN en Dirk MOONS)

Bouwstenen voor buurtgericht werken. Verkenning en inspiratie vanuit praktijken van buurtgericht werken bij woonzorgcentra (Tine VANTHUYNE en Sven DE VISSCHER)

Ter overweging: Het leven is geen competitie… en mensen zijn geen concurrenten (Ann GAUBLOMME)

In de kijker: Mensen met een arbeidshandicap aan werk helpen. Enkele cijfers en tendensen

Lezerskring

Ethiek en zingeving

Kort genoteerd

Publicaties

Agenda

Downloads