Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 337, februari 2014 - pdf beschikbaar

Printervriendelijke versiePDF version

Edito: Horen mensen met een handicap er echt bij of willen we liever een samenleving zonder? (Fons GEERTS)

Welzijnswerk, levenskunst en deugdethiek (Paul VAN TONGEREN)

Vrije tijd van personen met een autismespectrumstoornis effectief ondersteunen (Anki VAN HEDEN en Wim STINKENS)

Psychosociale steunbronnen bij euthanasievragen van mensen met ernstige psychiatrische stoornissen (Marian BULCKAEN)

Het coöperatief financieren en beheren van zorgvastgoed. Kansen, knelpunten en aanbevelingen (Wim VAN OPSTAL en Karine RUTTENS)

 

Lezerskring

Ethiek en zingeving

Kort genoteerd

Publicaties

Agenda

Downloads