Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 37, nr. 333, juli 2013 - pdf beschikbaar

Printervriendelijke versiePDF version

Edito: Een teveel aan GAS leidt tot verzuring… (Fons GEERTS)

Ondernemen, welzijn, samen: een recept voor een geslaagde gemeenschap (Paul VERHAEGHE)

Het VAHP Zorgzwaarte-instrument: een voorstelling (Sofie HEYMANS en Catherine MOLLEMAN)

Het zorgzwaarte-instrument: een tijdsregistratie-onderzoek (Ben SCHOUTTEN, Leen VANERMEN en Paul CAES)

Het concept ‘empowerende academische werkplaats’. Een innovatieve vorm van samenwerken aan werkzame kennis (Tine VAN REGENMORTEL, Koen HERMANS en Roos STEENS)

Lezerskring

Ethiek en zingeving

Kort genoteerd

Agenda

Downloads