Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 37, nr. 332, juni 2013 - pdf beschikbaar

Printervriendelijke versiePDF version

Themanummer: continuïteit van zorgrelaties

 

Edito: Het belang van betrouwbare zorgrelaties kan niet onderschat worden! (Fons GEERTS)

Bij wijze van inleiding: het verhaal van een klein jongetje dat ingekneld raakte in het raderwerk van de jeugdhulp (Arnold SCHAEK)

Ethisch Advies nr. 7: Continuïteit van zorgrelaties (Ethische Commissie Vlaams Welzijnsverbond)

Continuïteit van zorgrelaties: inbreng vanuit de gehechtheidstheorie (Greet GEENEN)

Zorgdiscontinuïteit of de carrousel van de jeugdhulp… een fata morgana? (Arnold SCHAEK)

Vier bouwstenen om te werken aan continuïteit. Verslag van enkele bijdragen op de studiedag van 26 oktober 2012 (Fons GEERTS)

In de kijker: Mentaliseren in de kindertherapie (Alexandra Irena VERHEIJ)

Lezerskring

Publicaties

Agenda

Downloads