Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 37, nr. 331, april-mei 2013 - pdf beschikbaar

Printervriendelijke versiePDF version

Edito: Oud schandaal drukt ons opnieuw met de neus op de feiten: we geven te weinig aandacht aan de slachtoffers van misbruik (Fons GEERTS)

Op weg naar gedeelde zorg voor personen met een verstandelijke beperking. Recente evoluties in rol en positie van een opname- en behandeleenheid in een psychiatrisch centrum (Nathalie MERTENS en Goedele HOEFNAGELS)

Omgaan met moeilijk gedrag… Naar minder vrijheidsbeperkende maatregelen in een psychiatrische behandeleenheid voor mensen met een verstandelijke beperking (Willem DE MUER)

Overleven met een beperkt inkomen. Wat betekent dit voor kinderen en jongeren? (Leen VAN THIELEN en Bérénice STORMS)

Buren zoals we ze (niet) kennen. Armoedeonderzoek van vzw Motief zoomt in op moslims en niet-moslims onderaan de maatschappelijke ladder (Anneleen DECOENE)

Een gedragen visie als basis voor een goede vrijwilligerswerking. Ingebouwd en ‘inclusief’ vrijwilligerswerk in de vzw Stijn (Linda ROOSEN)

Lezerskring

Ethiek en zingeving

Kort genoteerd

Publicaties

Agenda

Downloads