Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 36, nr. 327, oktober-november 2012 - pdf beschikbaar

Printervriendelijke versiePDF version

Edito: Van een openbare biecht en het verzwegen leed van de slachtoffers… (Fons GEERTS)

Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van Personen met een Handicap als sleutel tot meer kwaliteit van bestaan (Viviane SORÉE)

Zorgen voor een kwetsbare, thuiswonende oudere: warmte en conflict in de relatie tussen mantelzorgers en ouderen (Bram VERMEULEN, Nele SPRUYTTE en Anja DECLERCQ)

Verontrusting: een zaak van iedereen (Jole LOUWAGIE en Koen GEVAERT)

Buurtvervlechting, een oud recept met frisse kruiden? (Griet PITTELJON, Anne DEKKERS en Joke ROELS)

Over de zin van de etikettendiscussie bij ADHD. Een persoonlijke bijdrage tot het debat (Ilja VAN PEEL)

Lezerskring

Ethiek en zingeving

Kort genoteerd

Publicaties

Agenda

Downloads