Tijdschrift voor welzijnswerk, jg. 36, nr. 325, juli 2012 - pdf beschikbaar

Printervriendelijke versiePDF version

 

Edito: Vlaanderen in actie tegen de armoede? (Fons GEERTS)
 
Inclusie: hoopvol perspectief. Een reflectie door het leernetwerk directies van de Mediander (Jos MARIEN)
 
Diagnostiek en daderhulp: een pleidooi voor een functiegerichte benadering (Stijn VANHEULE)
 
Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 jaar. Visie, onderzoek en adviezen (Caroline MOONS en Koen VAN GORP)
 
Project Bruggenbouwer. Personen met een (vermoeden van) handicap in de thuislozenzorg (Klaar DE SMAELE)
 
Lezerskring
Ethiek en zingeving
Kort genoteerd
Agenda

 

Downloads