Tijdschrift voor welzijnswerk, jg. 36, nr. 324, juni 2012 - pdf beschikbaar

Printervriendelijke versiePDF version

 

Edito: Het ‘probleem’ tewerkstelling in de zorgsector: alle hens aan dek! (Maar niet tot elke prijs…) (Fons GEERTS)
 
Vlaanderen aan de vooravond van een persoonsvolgende financiering. Een pleidooi voor en een bijdrage aan het maatschappelijk debat (Bart SABBE )
 
Onderzoek naar zorgzwaarte-indicatoren bij kinderen en jongeren die in een (semi-) residentiële zorgvorm verblijven (Paul BULCKAERT, Claudia CLAES, Katrien DEBREUCK, Tina GOETHALS en Stijn VANDEVELDE)
 
Pleegzorg in Vlaanderen: pleegzorgers en pleegzorgdiensten in de kijker (

Joost BRONSELAER, Véronique VANDEZANDE en Kathleen VERRETH)

 
Gespreksgroep over detentiebeleving in de gevangenis van Vorst: CAW & CGG samen in zee (Veronique DE MUYLDER, Kurt VAN PARYS en Wouter WANZEELE)
 
Lezerskring
Kort genoteerd
Publicaties

 

Downloads