Tijdschrift voor welzijnswerk, jg. 36, nr. 323, april-mei 2012 - pdf beschikbaar

Printervriendelijke versiePDF version

 

Edito: Over grenzen aan de keuzevrijheid en de neveneffecten van beleidsgestuurde welzijnszorg… (Fons GEERTS)
 
Zorgindicatoren in het Pact 2020 op de rooster gelegd - Koen HERMANS
 
Werken aan netwerken in de hulpverlening aan migranten. Met het ecogram als werkmodel - Mieke SCHROOTEN en Stefanie DE BROUWER
 
Het atelier als ontmoetingsplaats. Een conceptuele reflectie – Stijn VANHEULE
 
Oudercrèches: het voordeel van de thuismatch. Een interview met Lieve Jacobs en Ellen Rutgeerts – Stéphanie DE SMET
 
Uit de praktijk: Het belang van ‘groene zorg’ voor personen met een handicap. De ervaring van Dienstencentrum Ter Engelen uit Maaseik - Tom SMETS
 
In de kijker: Armoede bij personen van buitenlandse herkomst. Uit het Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2011
 
Lezerskring
Ethiek en zingeving
Kort genoteerd
Publicaties

Agenda

 

Downloads