Sociaal.Net

Printervriendelijke versiePDF version

Sociaal.Net is hét online platform voor iedereen met interesse in sociaal werk, welzijn en gezondheid.

Sociaal.Net is een forum voor genuanceerd maatschappelijk debat.

Sociaal.Net is actief op het kruispunt tussen beleid, werkveld, opleiding, onderzoek, gebruikers en vrijwilligers.

Sociaal.Net focust op alle domeinen en beroepsgroepen uit het ruime veld van welzijn en gezondheid.

Sociaal.Net laat de expertise van praktijkwerkers prominent aan bod komen.

Sociaal.Net heeft oog voor het perspectief van gebruikers en de samenleving en kijkt over grenzen van sectoren, disciplines en belangen heen.

Sociaal.Net is onafhankelijk en wordt aangestuurd door een autonome redactie.

Sociaal.Net is gegroeid uit de vaktijdschriften ‘ALERT voor sociaal werk en politiek’ (vzw Pluralistisch Overleg Welzijnswerk) en het ‘Tijdschrift voor Welzijnswerk’ (vzw Verbond van Instellingen voor Welzijnswerk). Bevoorrechte partners zijn het Vlaams Welzijnsverbond en SOM, de federatie van sociale ondernemingen.

Sociaal.Net kan je bereiken via info@sociaal.net

Een bijdrage schrijven? Hier vind je de redactionele richtlijnen.

Rechtstreeks een medewerker contacteren?

Nico Bogaerts, eindredactie
nico.bogaerts@sociaal.net
M 0497 55 33 34

Peter Goris, eindredactie
peter.goris@sociaal.net
M 0478 51 81 43