Samen ondernemer in welzijn

Printervriendelijke versiePDF version

Tegen de achtergrond van belangrijke uitdagingen voor de welzijnssector formuleerde het Vlaams Welzijnsverbond een charter ‘Samen ondernemer in welzijn’ én werd een boek met de gelijknamige titel samengesteld, waarin een aantal bevoorrechte getuigen aan het woord komen. Zij geven antwoorden op vragen als: waarom willen we welzijnsgericht ondernemen? Welk is de sociale meerwaarde hiervan? Hoe kun je best samenwerken? Wat verstaan we onder ondernemerszin in welzijn? Hoe betrekken we alle stakeholders hierbij? Hoe kunnen we waardegericht en ethisch ondernemen? Ook hete hangijzers als effectiviteit en efficiëntie komen aan bod, naast duurzaam ondernemen, omgaan met markt en winst, aangepaste structuren en financieel beleid. Ook wordt ingegaan op de unieke relatie tussen overheid en welzijnssector. Het boek bevat bijdragen van Linda Beirens, Frank Cuyt, Dirk Dalle, Steven de Looze, Raf De Rycke, Fons Geerts, Koen Hermans, Pascal Hoedt, Lieve Jacobs, Mark Morris, Paul Ongenaert, Jan Renders, Theo Rombouts, Richard Timmerman, Renaat van der Stockt, Jan Verbanck, Paul Verhaeghe en Bram Verschuere.

Het is een uitgave van LannooCampus en uitsluitend te koop in de boekhandel of via de link: http://www.lannoo.be/samen-ondernemer-welzijn.