Naar een hulpverlening met visie

Printervriendelijke versiePDF version

Werken met christelijke zingeving en ethiek in welzijnsvoorzieningen

 

Op basis van het verslag van een eerdere V.I.W.-studiedag rond ethiek en zingeving in het welzijnswerk, werd een "groeimap" rond de ethische en zingevingsaspecten van de hulpverlening samengesteld met als titel: "Naar een hulpverlening met visie. Werken met christelijke zingeving en ethiek in welzijnsvoorzieningen."

 

In een eerste deel van deze uitgave worden een aantal visieteksten samengebracht, wordt stilgestaan bij de evoluties in het denken over zingeving en ethiek (over o.m. postmodernisme, mensenrechten, cultuur, cliëntenrechten), probeert men een antwoord te geven op de vraag naar de mogelijke inbreng van de christelijke inspiratie in de hulpverlening, en wordt tenslotte een poging gedaan om dit alles samen te brengen in een 'basisvisietekst' over ethiek en zingeving in de hulpverlening, waarvan voorlopig een eerste deel gepubliceerd werd. In dit deel vindt u teksten van de hand van Jo De Tavernier, Guido Carrette, Bernadette Houdart, Roger Burggraeve, Hendrik Jaspaert, Axel Liégeois, Frans De Wachter en Herman De Dijn.

 

Daarnaast werd ervoor geopteerd teksten aan te bieden die in de hulpverlening toepasbaar zijn, en dit zowel op het niveau van de voorziening (bv. rond ethische bevraging, het gebruik van een ethisch stappenplan, deontologie en beroepsgeheim) als op het niveau van de hulpverlening, waarbij zowel een algemene als werksoortelijk gerichte invalshoek gehanteerd wordt. In dit eerste gedeelte vindt u bijdragen van auteurs als Trees Dehaene, Katrien Cornette, Jef Van Gerwen, Daniël Adriaens, Guus Van Loenen, Marianne Verkerk, Marcel Braekers, Walter Van Goubergen, Chris Van Maele, Paul Stappaerts en Jan Bosmans.

 

De volledige inhoud van de groeimap tot juni 2005 vindt u door hier te klikken.

 

Het Centrum voor Ethiek en Zingeving in het welzijnswerk wil geregeld een aanvulling bij deze losbladige werkmap publiceren. In juni 2005 verscheen de vierde aanvulling met volgende teksten:

- Zorg en techniek in wijsgerig perspectief - Hans ACHTERHUIS

- Een verhaal dat te denken geeft... Over rechten en principes, over zingeving en zorg - Guido CARRETTE

- De moeilijke maar mogelijke weg naar vergeving en verzoening - Roger BURGGRAEVE

- Werken met zorgethische cirkels rond een cliënt - Ludo DE CORT

- Zorgethische cirkels methodisch bekeken. Enkele eerste aanzetten - Bert LISMONT

- Op zoek naar zingeving in de hulpverlening. De theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid bevraagd - Willy VAN DAMME

- Over de zin van de niet-betaalde zorg. Omdat professionalisering ook niet alles is - Eddy VAN TILT

 

Auteur(s):

Ludo DE CORT (red.)

Titel:

Naar een hulpverlening met visie

Werken met christelijke zingeving en ethiek in welzijnsvoorzieningen

Uitgever:

 

Jaartal:

2000

Aantal blz.:

460

ISBN

 

Kostprijs

57  euro

De volledige groeimap mét de nieuwe teksten telt ruim 460 blz. en kost 57 euro (ringmap en verzending inbegrepen).  Wie alleen de aanvullingen wil ontvangen (77 blz., zonder ringmap) betaalt 10 euro.