Memorandum 2014

Printervriendelijke versiePDF version

Op dit ogenblik werken alle Vlaamse partijen aan hun programma’s voor de verkiezingen 2014. Voor het Vlaams Welzijnsverbond is dit een uitstekende gelegenheid om onze verwachtingen kenbaar te maken. Als middenveldorganisatie willen wij de participatie van het werkveld aan het beleid stimuleren en verankeren. Goed overheidsbeleid maakt gebruik van de kennis die op het terrein aanwezig is een die via de koepelwerking wordt gebundeld en ter beschikking gesteld. De legitimiteit van het beleid heeft alle belang bij een stevige verankering van de collectieve expertise die een belangrijk inhoudelijk voordeel biedt voor het beleid.

Het Vlaams Welzijnsverbond wil op een positieve manier beleidskeuzes inspireren. Wij doen dit in overleg met de leden. Zo komen hun motieven en belangen aan bod in onze gezamenlijke visies voor een welzijnsbeleid.

 

Downloads