Hulpverlenen met een menselijk gelaat.

Printervriendelijke versiePDF version

Gesprekken over de achterkant van de welzijnszorg

 

Deze publicatie bevat een beknopte weergave en bespreking van de resultaten van een dieptebevraging over ethiek en zingeving bij een aantal actoren binnen het welzijnswerk tijdens het jaar 1997.

 

Volgende thema's komen onder meer aan bod: ethiek van en binnen het welzijnswerk, structurele inbedding van ethiek en zingeving in de voorzieningen, levensbeschouwelijke opstelling van de hulpverleningsorganisaties, standpunten t.a.v. drie stellingen over ethiek en zingeving in het welzijnswerk, verwachtingen t.a.v. het CEZ.

 

Auteur(s):

Guido CARRETTE, Bernadette HOUDART en Fons GEERTS (eindred.)

Titel:

Hulpverlenen met een menselijk gelaat.

Gesprekken over de achterkant van de welzijnszorg

Uitgever:

 

Jaartal:

1998

Aantal blz.:

66

ISBN

 

Kostprijs

5,33  euro (verzending inbegrepen)