Draaiboek privacybescherming

Printervriendelijke versiePDF version

Privacybescherming bij verwerking van persoonsgegevens binnen het welzijnswerk

 

Deze volledig herwerkte bundel van de hand van Guido Carrette rond 'Privacybescherming bij verwerking van persoonsgegevens binnen het welzijnswerk', beter bekend als het 'Draaiboek privacybescherming' legt de toepassing van de privacywet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en aangevuld met het uitvoeringsbesluit van 13 maart 2001, uit voor welzijnswerkers.

 

Het draaiboek geeft antwoord op volgende vragen: waarop is de wet van toepassing? Wie is bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken? Welke rechten heeft de betrokkene? Welke verplichtingen heeft de tweede? Welke delicate gegevens worden extra beschermd? Wat is de rol van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer? Welke mogelijke sancties zijn er? De bundel sluit af met enkele ethische vragen en bedenkingen, een bibliografielijst en een officieuze coördinatie van de wet.

 

Auteur(s):

Guido CARRETTE

Titel:

Draaiboek privacybescherming

Privacybescherming bij verwerking van persoonsgegevens binnen het welzijnswerk

Uitgever:

 

Jaartal:

2002

Aantal blz.:

113

ISBN

 

Kostprijs

12 euro (verzending inbegrepen)